Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter samverkar i gemensamma kontroller för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och ren brottslighet i arbetslivet.

Samverkan pågår sedan 2018 och utgår från två uppdrag från regeringen. Det yttersta syftet är att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser mer effekt om berörda myndigheter samverkar. Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.

Myndigheterna som samverkar är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Det är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget.

Detta ska myndigheterna göra

Myndigheterna ska bland annat

  • analysera hur de kan bidra i gemensamma kontroller utifrån sina uppdrag
  • utveckla gemensamma arbetssätt, rutiner och kontaktytor
  • ta fram stöd för att dela information
  • delta i gemensamma kontroller
  • ta fram indikatorer för att kunna följa upp resultaten av kontrollerna
  • genomföra förebyggande informationsinsatser med fokus på att stärka allmänhetens kunskap och förändra attityder
  • föreslå hur en varaktig samverkan kan organiseras.

Uppdragen gäller både för kontroller på nationell och regional nivå och omfattar såväl förarbete, själva kontrollen som efterarbete.

Uppdrag om fortsatt myndighetssamverkan för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster 

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta har genomförts hittills

Sammanfattning

Här kan du ta del av rapporten till regeringen om hur myndigheterna genomförde uppdraget under 2018-2020.

2021-02-16 Återrapportering - regeringsuppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att moverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Lägesrapporter

Myndigheterna tar varje år fram en rapport om miljöer med risk för fel och regelöverträdelser som påverkar arbetskraften. Ta del av rapporterna:

Pressmeddelande: Ökad risk för arbetslivskriminalitet under pandemin (210204)

Lägesrapport 2020 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (feb, 2021), pdf, öppnas i nytt fönster

Status Report 2020 For the inter-agency work against fraud, rule violations and crime in working life (ENG), pdf, opens in a new window

Pressmeddelande: Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat (200130)

Lägesrapport 2019 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (dec, 2019), pdf, öppnas i nytt fönster

Status Report 2019 For the cross-agency work against fraud, violations and other crime in working life (mar, 2020), pdf, öppnas i nytt fönster

Lägesrapport för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (feb, 2019), pdf, öppnas i nytt fönster

Kontrollinsatser

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Vad det handlar om kan du läsa i denna artikel:

Myndigheter ökar insatserna mot arbetslivskriminalitet 

Vid vissa tillfällen gör de punktinsatser i särskilt riskfyllda branscher över hela landet. Här är hittar du resultat från sådana insatser:

Farlig arbetsmiljö och olaglig arbetskraft på byggen (210428)

Farlig arbetsmiljö och svartjobb på bilverkstäder och biltvättar (210217)

Säkerhetsbrister hos 7 av 10 transportföretag (201209)

Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet (200920)

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher (200212)

Farliga köksmaskiner hittades i samordnade restaurangkontroller (191205)

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger (191204), Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn (191001)

Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens (190417)

Osund konkurrens

De båda regeringsuppdragen är en fortsättning på ett tidigare uppdrag som Arbetsmiljöverket hade och som handlade om osund konkurrens. Arbete mot osund och för sund konkurrens ingår i dag som en del av vårt ordinarie arbete.

Osund konkurrens

Hallå arbetsmiljö! Brott i arbetslivet

Bild: Hallå arbetsmiljö! Jerk, Micke, Carro och Fredrik.

Arbetsmiljöverket har tillsammans med 7 andra myndigheter i uppdrag att motverka brott i arbetslivet. I det här avsnittet berättar arbetsmiljöinspektör Mikael Roos och polis Jerk Wiberg om sitt viktiga arbete. Programledare är i vanlig ordning Fredrik Berling och Ann-Caroline Kostet.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-06-29