Myndighetsgemensamma kontroller

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter i uppdrag att ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Anledningen till att myndigheterna ska samarbeta om kontroller handlar ytterst om att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser mer effekt om berörda myndigheter samverkar. Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.

Detta ska myndigheterna göra

Myndigheterna som fått regeringsuppdraget är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Det är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget.

Myndigheterna ska bland annat

• analysera hur de kan bidra i gemensamma kontroller utifrån sina uppdrag
• utveckla gemensamma arbetssätt, rutiner och kontaktytor
• ta fram stöd för att dela information.

Uppdraget gäller både för kontroller på nationell och regional nivå och omfattar såväl förarbete, själva kontrollen som efterarbete.

Det pågår 2018–2020 och under perioden kommer myndigheterna också testa arbetssätten och göra gemensamma kontroller. Efter 2020 ska metoderna vara väl integrerade i myndigheternas verksamhet.

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, Regeringskansliets webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta har genomförts hittills

Lägesrapporter

Myndigheterna tar varje år fram en rapport om miljöer med risk för fel och regelöverträdelser som påverkar arbetskraften. Ta del av rapporterna:

Pressmeddelande: Myndighetssamarbete mot brott i arbetslivet ger resultat (200130)

Lägesrapport 2019 för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (dec, 2019), pdf, öppnas i nytt fönster

Status Report 2019 For the cross-agency work against fraud, violations and other crime in working life (mar, 2020), pdf, öppnas i nytt fönster

Lägesrapport för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (feb, 2019), pdf, öppnas i nytt fönster

Nationella kontrollinsatser

Här finns information om de oanmälda kontroller som myndigheterna genomfört gemensamt och samtidigt över hela landet:

Nationell insats visar flera fall av arbetslivskriminalitet (200920)

Farlig arbetsmiljö och illegal arbetskraft i flera branscher (200212)

Farliga köksmaskiner hittades i samordnade restaurangkontroller (191205)

Stor myndighetsgemensam kontroll av restauranger (191204), Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtta myndigheter tar krafttag mot brott i byggsektorn (191001)

Myndigheter i samlat grepp mot att arbetstagare utnyttjas i osund konkurrens (190417)

Osund konkurrens

Det nuvarande regeringsuppdraget är en fortsättning på ett tidigare uppdrag som Arbetsmiljöverket hade och som handlade om osund konkurrens. Arbete mot osund och för sund konkurrens ingår idag som en del av vårt ordinarie arbete.

Osund konkurrens

Hallå arbetsmiljö! Brott i arbetslivet

Bild: Hallå arbetsmiljö! Jerk, Micke, Carro och Fredrik.

Arbetsmiljöverket har tillsammans med 7 andra myndigheter i uppdrag att motverka brott i arbetslivet. I det här avsnittet berättar arbetsmiljöinspektör Mikael Roos och polis Jerk Wiberg om sitt viktiga arbete. Programledare är i vanlig ordning Fredrik Berling och Ann-Caroline Kostet.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-09-29