Myndighetsgemensamma kontroller

Regeringen har gett Arbetsmiljöverket och sju andra myndigheter i uppdrag att ta fram gemensamma kontrollmetoder för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Anledningen till att myndigheterna ska samarbeta om kontroller handlar ytterst om att medborgarna ska känna tillit till den offentliga verksamheten. Brott mot regler får konsekvenser för många olika samhällsområden och därför får statens insatser mer effekt om berörda myndigheter samverkar. Samtidigt ställs myndigheterna inför allt mer komplexa problem som kräver nya arbetssätt.

Detta ska myndigheterna göra

Myndigheterna som fått regeringsuppdraget är: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Det är Arbetsmiljöverket som samordnar uppdraget.

Myndigheterna ska bland annat

• analysera hur de kan bidra i gemensamma kontroller utifrån sina uppdrag
• utveckla gemensamma arbetssätt, rutiner och kontaktytor
• ta fram system för att dela information.

Uppdraget gäller både för kontroller på nationell och regional nivå och omfattar såväl förarbete, själva kontrollen som efterarbete.

Det pågår 2018–2020 och under perioden kommer myndigheterna också testa arbetssätten och göra gemensamma kontroller. Efter 2020 ska metoderna vara väl integrerade i myndigheternas verksamhet.

Uppdrag om metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet, Regeringskansliets webbplats, öppnas i nytt fönster

Lägesrapporter

Myndigheterna tar varje år fram en rapport om miljöer med risk för fusk och fel som påverkar arbetskraften. Ta del av den första rapporten:

Lägesrapport för det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet (feb, 2019), pdf, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-08-30