Beskrivning anmälan farliga eller bristfälliga produkter

Så här anmäler du

 1. Fyll i de obligatoriska fälten i formuläret.
  Skriv i formuläret
  • vilken typ av produkt det gäller (till exempel maskin, stege, personlig skyddsutrustning eller tryckkärl)
  • varumärke
  • produktnamn eller modell.

   Beskriv så tydligt du kan vad som är farligt med produkten eller hur den inte lever upp till lagkraven.

   Anmälan farlig produkt

 2. Ge oss gärna mer information
  Vi behöver veta så mycket som möjligt om produkten för att vi ska kunna granska den. Fyll i så mycket du kan och vet:
  • serienummer
  • inköpsår: när den är köpt
  • inköpsställe: var den är köpt.

 3. Bifoga gärna bilagor
  Skicka med
  • bilder på produkten, som visar vad som är farligt, till exempel i jpg-format
  • bild på märkskylten som visar CE-märkningen om det finns en, till exempel i jpg-format
  • bruksanvisning på svenska om det finns en, till exempel i pdf-format
  • försäkran om överensstämmelse för produkten, till exempel i pdf-format.

   Försäkran om överensstämmelse är ett dokument där tillverkaren anger alla EU-krav som gäller för produkten och samtidigt försäkrar att produkten uppfyller dessa krav. Tillverkarens namn och adress ska också finna med.

 4. Fyll i kontaktuppgifter om du vill
  Du får vara anonym. Lämna bara fälten med kontaktuppgifter tomma.

 5. Skicka in anmälan – du får ett diarienummer
  Din anmälan får ett diarienummer som visas direkt på skärmen när du har skickat in anmälan. Diarienumret kan du använda för att kontakta oss och för att se hur ärendet fortlöper. Alla anmälningar leder inte till åtgärder, men inom två månader ska det finnas information i ärendet om hur anmälan har bedömts av oss.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-04-16