Beskrivning anmälan farliga eller bristfälliga produkter

Så här går anmälan till

  1. Skicka in din anmälan
  2. Du får ett diarienummer
    Din anmälan får ett diarienummer som visas direkt på skärmen när du har skickat in anmälan. Diarienumret kan du använda för att kontakta oss och för att se hur ärendet fortlöper. Alla anmälningar leder inte till åtgärder, men inom två månader ska det finnas information i ärendet om hur anmälan har bedömts av oss.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-06-11