E-tjänster och blanketter

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Arbetsmiljöverket gör marknadskontroll av maskiner, lyftanordningar, enkla tryckkärl, tryckbärande anordningar, stegar, ställningar och personlig skyddsutrustning för yrkesmässigt bruk. Här kan du anmäla en produkt du anser vara farlig eller bristfällig.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Här kan du anmäla en produkt du anser vara farlig eller bristfällig.

Anmäl farliga eller bristfälliga produkter

Syftet med marknadskontroll är att produkter ska vara säkra och uppfylla de europeiska och nationella reglerna. Även tillverkare kan använda formuläret för att göra en konkurrentanmälan.

CE-märke - svensk bruksanvisning - försäkran om överensstämmelse

Produkten kan sakna CE-märke, svensk bruksanvisning, försäkran om överensstämmelse eller så är produkten inte så säker som den ska vara. Då kan du göra en anmälan.

Om du är missnöjd med en produkt

Vi behandlar inte frågor som handlar om rent missnöje med en produkt eller om garantier. I sådana frågor vänder du dig till stället du köpt produkten.

Du kan följa ärendet med diarienumret

Du får ett diarienummer direkt på skärmen när du skickat in anmälan. Diarienumret kan du använda för att kontakta oss och för att se hur ärendet fortlöper. Alla anmälningar leder inte till åtgärder. Vi prioriterar vilka produkter som ska utredas utifrån olika faktorer.

Så här arbetar Arbetsmiljöverket med marknadskontroll.

Du kan vara anonym

Din anmälan är anonym så länge som du inte skriver in några uppgifter som kan identifiera dig. Det betyder att Arbetsmiljöverket inte heller kan kontakta dig för ytterligare frågor. Det är därför viktigt att du tydligt beskriver det du tycker är en brist hos produkten.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-05-27