Tillsyn av unga arbetstagares arbetsmiljöer

Under 2017-2018 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall för unga arbetstagare, under 24 år.
En man och en kvinna lutar sig över digital skärm vid en bänk där tallrikar står travade.

För ett hållbart arbetsliv

Från regeringens arbetsmiljöstrategi arbetar vi för ett hållbart arbetsliv och genomför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 2017-2018. Projektet ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på unga och nya arbetstagare, under 24 år. Hållbart arbetsliv, nya/unga arbetstagare ska ha en säker arbetsmiljö, de behöver få en bra introduktion på arbetsplatserna så att de får ett hållbart arbetsliv genom hela deras yrkeskarriärer, vi vill att alla kommer hem friska och oskadda efter jobbet.

Förebygga ohälsa och olycksfall

De unga är drabbade av höga olycks- och sjukskadestatistiktal och tidigare aktiviteter visar att de får bristfällig introduktion eller handledning ute på arbetsplatserna. Förhoppningen med tillsynsaktiviteten är att de unga arbetstagarna får bättre information och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, att vikten av en bra introduktion uppmärksammas av arbetsgivare och organisationer ute i landet.

Olika branscher inspekteras

Under 2017 har vi inspekterat främst mot företag inom branscherna hotell, handel, restauranger. Urvalet baserades på att det finns många unga arbetstagare i dessa branscher. Under 2018 kommer vi att inspektera verksamheter inom handel, restauranger och caféer samt call-centers.

För dig som vill veta mer

Arbetsmiljöverket har information om arbetsmiljö och vad som förväntas av arbetsgivare på vår web-plats. På web-sidorna finns det exempelvis föreskrifter, kortare web-utbildningar, checklistor, enkla bedömningsmodeller för belastningsergonomi och annan information som kan hjälpa arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Prevent är en fristående organisation som har arbetat fram material som vänder sig till arbetsgivare med ny eller ung personal. Prevent har information och hjälpmedel för arbetsgivare på deras web-plats:

Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-07-06