Tillsyn av unga arbetstagares arbetsmiljöer

Under 2019 pågår en nationell inspektionsaktivitet för att unga ska få ett hållbart arbetsliv genom hela sin yrkeskarriär.
En man och en kvinna lutar sig över digital skärm vid en bänk där tallrikar står travade.

Ungdomar är ofta nya på jobbet och därmed mera utsatta för olika typer av arbetsskador. De saknar erfarenhet från arbetslivet och dess risker. Unga arbetstagare ska ha en säker arbetsmiljö.

Arbetsställena ska inspekteras med inriktning mot systematiskt arbetsmiljöarbete och särskilt introduktion, samt när det är aktuellt mot organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, hot och våld, belastningsergonomi, olycksfallsrisker och truckhantering. 

När minderåriga – dvs. unga under 18 år – anlitas är det är viktigt att arbetsgivare ger den minderåriga en ordentlig introduktion där hen informerar om arbetsuppgifterna och vilka risker som finns. Arbetsgivaren ska dessutom utse en handledare. 

Med unga avses arbetstagare och inhyrda – både flickor och pojkar, kvinnor och män – upp till 25 år. 

Aktuella branscher för aktiviteten 2019 är: 

  • Parti- och detaljhandel
  • Hotell
  • Camping
  • Restaurang

Totalt ska minst 650 inspektioner genomföras.

Du kan läsa mer om unga i arbetslivet här:

Unga i arbetslivet

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-11-29