Tillsyn av arbetstider

Det nya arbetslivets gränslöshet kräver tydlighet från arbetsgivare. Aktivitetsbaserade kontor, höga krav på mejl- och telefonkontakter, teknik för arbete var och när som helst och krav på mätningar och dokumentation. Det gränslösa arbetslivet utmanar individer och arbetsgivare att ge plats för återhämtning och på andra sätt motverka stress. Det som krävs är tydlig gränssättning, menar forskare på området.
kvinnajobbarpa ta g

För ett hållbart arbetsliv

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 2018-2020. Projektet ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på arbetstidslagen samt de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.

Förebygga ohälsa och olycksfall

Syftet med inspektionerna är att förebygga ohälsa och olycksfall, där arbetstidslagen och arbetstidens förläggning står i fokus men även där arbetsbelastning, starkt psykiskt påfrestande arbete eller kränkande särbehandling kan vara orsaker till att medarbetare drabbas.

Olika branscher inspekteras

Under 2018 kommer vi att inspektera IT-branschen. Vilka branscher som kommer inspekteras under 2019-2021 kommer att fastställas under projektets gång.


Arbetstidslagen

Arbetstidslagen

Gränslöst arbete

Gränslöst arbete

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-10-17