Tillgänglighet 2015

Under 2015 görs en tillsynsinsats för att lyfta frågor om tillgänglighet. Aktiviteten är främst en informationsinsats där frågor om tillgänglighet tas upp i samband med andra planerade inspektioner. Du hittar mer information om inspektionerna på vår sida om tillgänglighet 2015.
Bild på två unga kvinnor som plockar upp frukt i livsmedelsbutik

Arbetsmiljöverket är en av de myndigheter som har till uppgift att verka för att frågan om tillgänglighet tas upp av arbetsgivaren på ett systematiskt sätt och att hinder minimeras.

Det lagstöd som främst används i denna tillsyn är föreskrifterna om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1),  föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).

Information ges till arbetsgivaren att även diskrimineringslagen från den 1 januari 2015 också om fattar tillgänglighet på arbetsplatser. Det innebär att skäliga generella åtgärder på sikt behöver vidtas för att göra arbetsplatsen tillgänglig i alla avseenden.

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare. Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller för alla arbetsgivare. Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De bygger på arbetsmiljölagen 1977:1160.

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-09-04