Tillsyn av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Under 2017-2019 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.
En bild på en man och en kvinna som skriver på ett dokument.

För ett hållbart arbetsliv

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 3 år mellan 2017-2019. Projektet ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att man arbetar mer offensivt med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.

Förebygga ohälsa och olycksfall

Syftet med inspektionerna är att förebygga ohälsa och olycksfall, där arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, kränkande särbehandling eller hot och våld kan vara orsaker till att medarbetare drabbas av sjukdom eller olycksfall. Även andra arbetsmiljöfrågor ska kunna hanteras vid inspektionen vid behov.

Olika branscher inspekteras

En rad olika branscher kan komma att inspekteras. Under 2017 kommer konsultverksamheter som exempelvis datakonsulter, försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, revisionsbolag, teknikkonsulter att inspekteras.   

Urvalet är baserat på att Arbetsmiljöverket inte har några insatser planerade för dessa verksamheter sedan tidigare och för att tips inkommit till Arbetsmiljöverket som vittnar om arbetsmiljöproblem i dessa branscher.  

Faktablad

Stress och hög arbetsbelastning, pdf, öppnas i nytt fönster

Sociala och organisatorisa orsaker, pdf, öppnas i nytt fönster

Broschyrer

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683)

Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688)

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700)

Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701)

Förebygg olyckor och ohälsa (ADI 705)

Vägledning

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (H457)

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Övrigt

Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-07