Tillsyn av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Under 2017-2021 pågår en nationell inspektionsinsats med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall, där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.

En bild på en man och en kvinna som skriver på ett dokument.

För ett hållbart arbetsliv

Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 4 år mellan 2017-2020. Projektet ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att man arbetar mer offensivt med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.

Förebygga ohälsa och olycksfall

Syftet med inspektionerna är att förebygga ohälsa och olycksfall, där arbetsbelastning, arbetstidens förläggning, kränkande särbehandling eller hot och våld kan vara orsaker till att medarbetare drabbas av sjukdom eller olycksfall. Även andra arbetsmiljöfrågor ska kunna hanteras vid inspektionen vid behov.

Olika branscher inspekteras

Under perioden kommer en rad olika branscher att inspekteras. Urvalet baseras på Arbetsmiljöverkets statistik, intresseorganisationers rapporter och tips inkomna till Arbetsmiljöverket.

Branscher/yrkesroller som inspekterats 2017

Under 2017 har vi inspekterat konsultverksamheter som exempelvis datakonsulter, försäkringsverksamhet, fastighetsförvaltning, revisionsbolag och teknikkonsulter.

Branscher/yrkesroller som inspekterats 2018

Under 2018 inspekterade vi verksamheter inom hotell och restaurangbranschen, HVB och LSS-hem samt datakonsulter.

Branscher/yrkesroller som inspekteras 2019

Under 2019 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera arbetsplatser inom HVB och LSS-hem, butikskontrollanter, kriminalvården, primärvården, ambulans, reklam och webb-byråer samt kultur och teater.

Branscher/yrkesroller som inspekteras 2020

Under 2020 ska Arbetsmiljöverket inspektera arbetsplatser inom dataprogrammering (webbdesign), reklam-kommunikationsbyråer, fastighetsmäklarbyråer, Statens institutionsstyrelse, kollektivtrafiken, spårbunden trafik, linjetrafik och färjetrafik, statliga myndigheter samt kultur, film, teater och religiösa samfund.

Branscher/yrkesroller som inspekteras 2021

Under 2021 inspekterar Arbetsmiljöverket olika branscher utifrån fyra olika inriktningar. Dessa inriktningar är:

  • Hög arbetsbelastning: statliga myndigheter, privata hälso-och sjukvård samt privat omsorg.
  • Kränkande särbehandling: trossamfund, universitet och högskolor.
  • Hot och våld (tillfälligt pausade inspektioner).
  • Arbetstidslagen (tillfälligt pausade inspektioner).

Föreskrifter och lagar

Arbetsmiljölagen (H8), bok

Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1)

Organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4)

Våld och hot i arbetsmiljön, (AFS 1993:2) 

Arbetstidslagen med kommentarer (H026), bok 

Anteckningar om jourtid, övertid och mertid, (AFS 1982:17)

Vägledning

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (H457), bok

Broschyrer

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683)

Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688)

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700)

Hantera arbetsbelastning - med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 701)

Förebygg olyckor och ohälsa (ADI 705)

Övrigt

Arbetsmiljöverkets korta arbetsskadefakta om organisatoriska och sociala orsaker, pdf, öppnas i nytt fönster

Hot och våld

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-04-21