Tillbaka till aktuella inspektioner

Nollvision 2021

Ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete och konkreta insatser är nödvändiga för att förebygga arbetsolyckor som leder till skada eller död – det är bedömningen i regeringens arbetsmiljöstrategi.

De näringsgrenar som drabbats värst av dödsolyckor under 2014 – 2017 är byggverksamhet, jordbruk, skogsbruk och fiske, tillverkning samt transport och magasinering.

För att åstadkomma konkreta resultat måste insatser därför riktas mot dessa branscher. Under 2020 kommer fokus att ligga på inspektionsinsatser inom tillverkning och bygg.

Mobila maskiner

Arbetsmiljöverket ska under året genomföra inspektioner med fokus på arbetsfordon och andra mobila maskiner som rör sig inom inhägnat område. Branschen drabbades av drygt en fjärdedel av arbetsrelaterade dödsolyckor under 2012 – 2016. Även allvarliga olyckor som leder till allvarliga skador eller sjukdomar har inträffat.  

Vi ska bland annat kontrollera att arbetsgivare använder systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga olycksfall. Förväntad effekt är att många brister och risker undanröjs varpå olycksantalet minskar.

Förebygg olyckor inom bygg och anläggning

Bygg- och anläggningsbranschen är en av de mest olycksdrabbade branscherna i landet. Trots flerårigt fokus på olyckorna har branschen inte kommit till rätsida med problemen.

Under året kommer vi att inspektera branschen med fokus på små och medelstora bygg- och anläggningsföretag.

Maskinsäkerhet

Maskiner för bearbetning och framställning orsakar varje år ett stort antal allvarliga olycksfall. Därtill är kontakt med föremål i rörelse följt av att arbetstagare kläms till döds den vanligaste skademekanismen vid olyckor.

Mot bakgrund av detta ska Arbetsmiljöverket genomföra inspektioner med fokus på arbetsställen som har maskin- och processutrustning för bearbetning och framställning av produkter inom tillverkning. Detta omfattar även livsmedelsindustrin. Genom att kontrollera, ställa krav och initiera marknadskontrollärenden ska antalet dödsolyckor och allvarliga olycksfall minska.

Spårbunden trafik – järnvägsföretag

Flera dödsolyckor i samband med arbete på spår under de senaste åren tyder på ett riskfullt arbete och bristerna är stora. Mycket beror på tillämpning av föråldrade metoder i en miljö med betydande krafter, höga farter, synlighetsbarriärer och stora krav på fungerande kommunikation mellan arbetstagare. Syftet med inspektionen är att bidra till förbättrade arbetsmiljöförhållanden för dem som arbetar med spårbunden trafik. Genom att kontrollera brister och eventuellt ställa krav ska antalet dödsolyckor minska. Inspektionsinsatsen ska endast omfatta järnvägsföretag och andra operatörer som bedriver verksamhet i bangårdar och kombiterminaler. Insatsen ska inte omfatta järnvägsstationer, tunnelbana eller persontrafik.

Hallå arbetsmiljö! Nollvision

Bild: Hallå arbetsmiljö! Gustav Sand-Kanstrup och Carro Kostet.

Arbetsmiljöverkets nollvision mot arbets- och dödsolyckor utgår från regeringens arbetsmiljöstrategi. Men hur förebygger man egentligen arbetsrelaterade olyckor? Med i studion för att hjälpa oss att förstå finns Gustav Sand-Kanstrup, Arbetsmiljöverkets projektledare i nollvisionsprojektet.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-03