Statistik om äldreomsorgen

Statistik om anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom äldreomsorgen. Källa: AV/ISA, SCB/RAMS

Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer (Branschkod SNI 87301)

Bakgrund

 • 152 500 sysselsatta (138 000 kvinnor och 14 500 män)
 • Nästan 10 000 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2012-2016
 • Drygt 4 000 anmälda arbetssjukdomar 2012-2016
 • Kvinnorna står för 91 procent av dessa arbetsskadeanmälningar
 • De anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro handlar främst om belastningsolyckor (lyft etc.), fallolyckor samt hot och våld
 • De anmälda arbetssjukdomarna med sjukfrånvaro handlar främst om organisatoriska och sociala orsaker som relationsproblem med kollegor/överordnade, påfrestande klientkontakter samt för mycket arbete.

Antal arbetsskador 2012-2016

Stapeldiagram som visar antal arbetsskador i särskilda boenden 2012-2016

Arbetsskador 2012-2016
  2012 2013 2014 2015 2016 Total
Arbetsolycka 1 871 1 977 1 973 1 957 1 993 9 771
Arbetssjukdom 662 875 857 885 822 4 101
Samtliga 2 533 2 852 2 830 2 842 2 815 13 872

Anmälda arbetssjukdomar 2012-2016 fördelat på orsaker (procent)

Cirkeldiagram som visar anmälda arbetssjukdomar fördelat på orsaker inom vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer fördelat på orsaker
Diagrammet visar att 58 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har sociala och organisatoriska orsaker, 28 procent har ergonomiska belastningsorsaker, 9 procent har kemiska eller biologiska orsaker, 3 procent har fysikaliska orsaker och 2 procent har övriga orsaker.

 

Anmälda arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska orsaker 2012-2016, fördelat på exponeringsfaktorer (procent)

Cirkeldiagram som visar anmälda arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska orsaker inom vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer fördelat på exponeringsfaktorer
Diagrammet visar att 17 procent av de anmälda arbetssjukdomarna gäller problem i relationer med kollegor, 17 procent gäller problem i relationer med överordnade, 11 procent gäller påfrestande klientkontakter, 10 procent gäller alltför mycket arbete, 10 procent gäller personalbrist/personalomsättning, 8 procent gäller omplacering eller uppsägning, 8 procent gäller stress, 3 procent gäller otydliga krav, 3 procent gäller ospecificerat våld eller hot och 13 procent gäller övriga faktorer.

 

Öppna sociala insatser för äldre personer (Branschkod SNI 88101)

Bakgrund

 • 121 000 sysselsatta (101 000 kvinnor och 20 000 män)
 • Drygt 8 000 anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro 2012-2016
 • Drygt 2 500 anmälda arbetssjukdomar 2012-2016
 • Kvinnorna står för 92 procent av dessa arbetsskadeanmälningar
 • De anmälda arbetsolyckorna med sjukfrånvaro handlar främst om belastningsolyckor (lyft etc) och fallolyckor
 • De anmälda arbetssjukdomarna med sjukfrånvaro handlar främst om organisatoriska och sociala orsaker som relationsproblem med kollegor/överordnade samt för mycket arbete och stress.

Antal arbetsskador 2012-2016

Diagram som visar antal arbetsskador inom äldreomsorgen fördelat på arbetssjukdom och arbetsolycka 2012-2016

Arbetsskador 2012-2016
  2012 2013 2014 2015 2016 Total
Arbetsolycka 354 395 502 610 692 2 553
Arbetssjukdom 1 431 1 650 1 736 1 597 1 685 8 099
Samtliga 1 785 2 045 2 238 2 207 2 377 10 652

Anmälda arbetssjukdomar 2012-2016 fördelat på orsaker (procent)

Cirkeldiagram som visar anmälda arbetssjukdomar fördelat på orsaker inom vård och omsorg i öppna sociala insatser för äldre personer fördelat på orsaker
Diagrammet visar att 60 procent av de anmälda arbetssjukdomarna har sociala och organisatoriska orsaker, 26 procent har ergonomiska belastningsorsaker, 8 procent har kemiska eller biologiska orsaker, 4 procent har fysikaliska orsaker och 2 procent har övriga orsaker.

 

Anmälda arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska orsaker 2012-2016 fördelat på exponeringsfaktorer (procent)

Cirkeldiagram som visar anmälda arbetssjukdomar orsakade av sociala och organisatoriska orsaker inom vård och omsorg i öppna sociala insatser för äldre personer fördelat på exponeringsfaktorer
Diagrammet visar att 17 procent av de anmälda arbetssjukdomarna gäller problem i relationer med överordnade, 16 procent gäller problem i relationer med kollegor, 14 procent gäller alltför mycket arbete, 10 procent gäller stress, 9 procent gäller omplacering eller uppsägning, 9 procent gäller påfrestande klientkontakter, 6 procent gäller personalbrist eller underbemanning, 3 procent gäller otydliga krav, 3 procent gäller ospecificerat våld eller hot och 13 procent gäller övriga faktorer.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-11-03