Tillbaka till aktuella inspektioner

Inspektioner mot landets akutsjukhus

Nu påbörjar Arbetsmiljöverket inspektioner mot landets alla akutsjukhus. Målet är att samtliga akutsjukhus ska bli inspekterade, både regionala och privata sjukhus. Fokus kommer att ligga på den organisatoriska arbetsmiljön. Inspektionerna pågår under hela 2023.

Arbetsmiljöverket har under flera år fått signaler från vården om att bristerna i arbetsmiljön inte åtgärdas. På många håll har man svårt att behålla personal. De som är kvar arbetar ofta med ständiga prioriteringar och en ojämn balans mellan krav och resurser. Anmälningarna till Arbetsmiljöverket vittnar om en alltför hög arbetsbelastning och personalbrist. De berättar även om överbeläggningar där patienter får vård i korridorerna.

Sammanlagt kommer Arbetsmiljöverket att inspektera cirka 70 sjukhus. Planen är att besöka tre avdelningar på varje sjukhus. Under inspektionerna kommer arbetsgivaren därför bland annat att få berätta hur man undersöker organisationen, riskbedömer och vidtar åtgärder för alla anställda på sjukhuset när det gäller

  • arbetsbelastning
  • balans mellan krav och resurser
  • tillräcklig återhämtning mellan och under arbetspass
  • brist på kompetens
  • brist på personal.

Den organisatoriska arbetsmiljön är avgörande för ett hållbart arbetsliv

För att arbetstagarna ska få ett hållbart arbetsliv så är det avgörande hur arbetsgivaren systematiskt arbetar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på sjukhusen. Balans i arbetet är en central del i den organisatoriska arbetsmiljön. Det är också viktigt att det är tydligt vilket ansvar den anställde har, vilka arbetsuppgifter den anställde ska utföra och på vilket sätt.

Genom inspektionerna bidrar Arbetsmiljöverket till den arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade 2021. Strategin säger att det är nödvändigt att vidta långsiktiga insatser för att uppnå ett hållbart arbetsliv för alla. Arbetsmiljöfrågorna behöver prioriteras så att alla ska orka, kunna och vilja arbeta ett helt arbetsliv. Arbetsmiljöverket påbörjar inspektionerna av den organisatoriska arbetsmiljön på sjukhus hösten 2022 och fortsätter under hela 2023.

Föreskrifter och lagar som inspektionerna tar avstamp från

Arbetsmiljölagen (H8), bok

Systematiskt arbetsmiljöarbete, (AFS 2001:1)

Organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4)

Stöd och vägledning till hur man arbetar systematiskt med organisatorisk och social arbetsmiljö

Vägledning till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (H457), bok

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete (H455), bok

Regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

Regeringens arbetsmiljöstrategi, regeringens webbplats, öppnas i nytt fönster

Podcast Hallå arbetsmiljö!

Lyssna på vårt poddavsnitt om stress,

Avsnitt 2: Stress

Bild: Hallå arbetsmiljö! Programledare Fredrik och OSA-experten Ulrich språkas i en soffa.

Programledare Fredrik och Carro benar tillsammans med Ulrich Stoetzer ut begrepp och frågor som i folkmun benämns stress. Ulrich är till vardags en av Arbetsmiljöverkets experter på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Avsnittet som text
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-03-01