Inspektioner med inriktning på nya sätt att organisera arbete

Arbetsmiljöverket har genomfört ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Syftet var att undersöka hur arbetsmiljölagstiftningen kan tillämpas på egenanställningsföretag och digitala plattformsföretag, något som brukar kallas för gig-ekonomin.

Ta del av resultat och slutsatser i slutrapporten

I slutrapporten (diarienummer 2018/035377) beskriver vi hur vi tagit oss an uppdraget vi fick från regeringen och vilka slutsatser vi kan dra av genomförda inspektioner.

Länk till rapporten: Återrapportering - regeringsuppdrag om tillsynsinsats
med inriktning på nya sätt att organisera arbete

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som vi fick i juni 2018.

Regeringsuppdraget: Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Nära 50 inspektioner 2019-2021

Nya anställningsformer och andra sätt att organisera arbete har vuxit fram som ett svar på behovet av flexibla lösningar på arbetsmarknaden. Pilotprojektet skulle ge fördjupad kunskap om hur detta påverkar arbetsmiljön och förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Målet var att genomföra cirka 50 inspektioner, inklusive uppföljningar 2019-2021. Arbetsmiljöverket har genomfört 48 inspektioner, inklusive uppföljningar, inom ramen för pilotprojektet. Totalt har 28 företag ingått i projektet, varav 8 egenanställningsföretag och 5 plattformsföretag. Övriga 15 företag hade andra anställningsformer (11) eller ändrade sina anställningsformer (4) under tillsynsperioden och kunde därför inte användas som underlag för vår slutrapport.

Tidigare delrapporter

Vi lämnade en delrapport till regeringen i samband med årsredovisningen för 2019 (diarienummer 2018/035377) och ytterligare en delrapport i februari 2021. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-25