Inspektioner med inriktning på nya sätt att organisera arbete

Arbetsmiljöverket genomför ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Syftet är att undersöka hur arbetsmiljölagstiftningen kan tillämpas på egenanställningsföretag och digitala plattformsföretag, något som brukar kallas för gig-ekonomin.

Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som vi fick i juni 2018.

Regeringsuppdraget

50 inspektioner 2019-2021

Nya anställningsformer och andra sätt att organisera arbete har vuxit fram som ett svar på behovet av flexibla lösningar på arbetsmarknaden. Pilotprojektet ska ge fördjupad kunskap om hur detta påverkar arbetsmiljön och förutsättningarna för det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Målet är att genomföra cirka 50 inspektioner, inklusive uppföljningar 2019-2021. Till och med december 2020 har vi besökt cirka 35 företag, både egenanställningsföretag och plattformsföretag.

Slutrapport i februari 2022

Vi lämnade en delrapport till regeringen i samband med årsredovisningen för 2019 (diarienummer 2018/035377) och ytterligare en delrapport i februari 2021. En slutrapport av arbetet ska presenteras i februari 2022.

Första underrättelserna och besluten skickades ut 2020

Under 2020 har Arbetsmiljöverket skickat ut de första underrättelserna och besluten till företag som vi har inspekterat.

− Vi kan i dagsläget inte dra några slutsatser när det gäller vårt uppdrag. I vår slutrapport till regeringen kommer vi dock att redovisa vår analys utifrån inspektionerna vi har gjort, säger Monica Björk, projektledare för tillsynsinsatsen.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-03-12