Tillbaka till aktuella inspektioner

Inspektion av personlig skyddsutrustning inom vård och äldreomsorg

Skyddsutrustning som används ska vara testad och säker. Arbetsmiljöverket inspekterar nära 300 arbetsplatser inom vård och äldreomsorg för att kontrollera att den skyddsutrustning som används uppfyller säkerhetskraven och ger det skydd som är tänkt.

Behovet av personlig skyddsutrustning för att skydda arbetstagare inom vård och äldreomsorg från smittrisker under pågående covid-19-pandemi är stort. Från flera håll får Arbetsmiljöverket signaler om att det finns produkter som inte är testade och säkra att använda.

All personlig skyddsutrustning som används inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen för att skydda personalen från att smittas ska vara testad. Det betyder att den ska vara CE-märkt eller ha ett tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket och då vara märkt med ”Covid-19”, vilket visar att den uppfyller de väsentliga kraven för hälsa och säkerhet.

Arbetsmiljöverket kontrollerar att skyddsutrustningen är säker

I början av juni 2020 inledde Arbetsmiljöverket inspektioner av nära 300 arbetsplatser inom vård och omsorg för att kontrollera att personalen har tillgång till personlig skyddsutrustning som är testad och uppfyller säkerhetskraven. Skyddsutrustning ska ge det skydd den förväntas ge för att ingen ska bli smittad, sjuk eller dö av arbetet.
Vi kontaktar regioner och kommuner, offentliga som privata verksamheter, för att kontrollera att den skyddsutrustning som används uppfyller kraven i EU-förordningen 2016/425 om PPE (personlig skyddsutrustning), är CE-märkt, eller att den har genomgått Arbetsmiljöverkets bedömningsprocess och fått ett tillfälligt tillstånd. Egentillverkad skyddsutrustning eller skyddsutrustning som inte gått igenom en bedömning får inte användas vid arbetsmoment där det finns risk för exponering för covid-19.

Skyddsutrustning kan förbjudas och återkallas

Om det vid inspektion framkommer att skyddsutrustning som används inte uppfyller säkerhetskraven eller saknar tillfälligt tillstånd kan Arbetsmiljöverket omedelbart förbjuda användningen och initiera ett marknadskontrollsärende. Det kan leda till att produkten återkallas och förbjuds i samtliga EU-länder.

Arbetsgivaren har ansvaret att bedöma smittrisker för att kunna avgöra vilka skyddsåtgärder och personlig skyddsutrustning som är nödvändig. Arbetsgivaren ansvarar också för att det finns tillräckligt med skyddsutrustning och att den utrustning som används är säker och lever upp till hälso- och säkerhetskraven för personlig skyddsutrustning i EU:s förordning 2016/425 om PPE. Arbetsgivaren ska se till att den personliga skyddsutrustningen är anpassad efter den som ska använda den och de förhållanden som finns på arbetsplatsen.

Vilket som är rätt skydd kan variera utifrån olika förutsättningar och arbetsmoment.

Fakta om personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning som vi kontrollerar är till exempel andningsskydd, ansiktsvisir, skyddsförkläden och skyddshandskar. Vätskeavvisande munskydd, som är vanliga både inom sjukvården och äldreomsorgen, räknas generellt som medicinteknisk utrustning, som Läkemedelsverket har tillsyn över, och inte som personlig skyddsutrustning. Vi kommer därför inte att kontrollera dessa i denna tillsynsinsats.

Dock ska visir och vätskeavvisande munskydd (2 R) användas för att skydda bäraren i arbete där det finns risk att få droppar av kroppsvätska på ansiktet, eftersom coronaviruset är klassat som dropp- och kontaktsmitta. Vid arbetsmoment där så kallade aerosoler kan bildas ska andningsskydd användas i kombination med visir.

Riskbedömningar ska fortfarande göras för att arbetet behöver göras säkert på fler sätt än genom skyddsutrustning. Riskbedömning ska göras utifrån varje arbetsmoment och arbetsplatsens särskilda förutsättningar.

Inspektioner över hela landet

Inspektionerna görs nationellt av inspektörer inom alla Arbetsmiljöverkets regioner. Inspektionerna pågår mellan 10 juni och 31 augusti. Huvuddelen genomförs under veckorna 24 – 27.

 

 

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-23