E-handelns hantering av paket

Arbetsmiljöverket vill med inspektionerna förbättra arbetsmiljöförhållanden för arbetstagare som arbetar med hantering av paket inom e-handeln.

Under våra inspektioner under 2019 inspekterade vi terminaler och utlämningsställen i hela landet som hanterar paket. Under 2020 görs inspektioner dels hos e-handlare, främst med varuplock och lager, dels hos arbetsgivare som anställer förare för paketdistribution.

Arbetsmiljöverket genomför för tillfället inte inspektioner på plats hos företag och organisationer. I och med spridningen av covid-19 i samhället har vi justerat våra inspektionsmetoder, som bland annat inkluderar telefonintervjuer. I denna inspektionsinsats granskar vi det systematiska arbetsmiljöarbetet på distans. Senare under året blir det en fysisk inspektion på arbetsplatsen.

Syftet med inspektionerna är att bidra till att förverkliga regeringens arbetsmiljöstrategi. I den framgår det att det behövs insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut. Det långsiktiga målet är att uppnå ett hållbart arbetsliv.

Inspektionerna riktar sig mot risker inom följande arbetsmiljöområden

  • Belastningsergonomi
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Användning av truckar och annan arbetsutrustning
  • Våld och hot i arbetsmiljön
  • Trafiksäkerhet

Arbetsgivare ska förebygga risker

Vid inspektionerna kontrollerar vi att arbetsgivarna bedriver sin verksamhet på ett säkert sätt, genom att systematiskt jobba med arbetsmiljön och förebygga risker som kan leda till arbetssjukdomar eller arbetsolyckor.

Ökad e-handel

E-handeln utvecklas starkt. En genomsnittlig månad under 2019 e-handlade 70 procent av befolkningen i åldrarna 18-79 år. Inga signaler pekar på att e-handeln på sikt kommer att minska, tvärtom. I och med spridningen av covid-19 har e-handeln tagit ytterligare fart.

En ökad e-handel kan medföra risker i arbetsmiljön för arbetstagare som hanterar paket i e-handelskedjan. Det omfattar pakethantering

  • hos e-handlare
  • på distributionscentraler och terminaler
  • vid transporter
  • på utlämningsställen.

I e-handelskedjan är det vanligt att det saknas arbetsutrustning som underlättar pakethantering, till exempel hjälpmedel för lyft.

Största riskerna är tunga lyft och påfrestande arbetsställningar

De största riskerna för ohälsa finns inom arbetsmiljöområdet ergonomi i form av tunga lyft, skadliga arbetsställningar och repetitivt arbete. Det finns även risker för våld- och hotsituationer, samt för ohälsa inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Till exempel utgör höga krav på att hålla leveranstider en risk för ohälsosam arbetsbelastning. Inom transportområdet utgör trafiksäkerheten en stor risk. Truckanvändning ligger bakom många olycksfall i Sverige varje år, så även inom e-handelskedjan.

Arbetstagare hyrs in under arbetstoppar

E-handeln ökar över året vid jul, kursstart och perioder då handeln har kampanjer, till exempel under Black Week och inför sommarsäsongen. Med covid-19-spridningen syns ett ökat behov av sjukvikarier och förstärkning på grund av ökad efterfrågan. Vi vet genom vår tidigare tillsyn av bemanningsbranschen att arbetsgivare inte alltid känner till sitt arbetsmiljöansvar för den inhyrda personalen som de kan ha i sin verksamhet. En hög andel av de bemanningsanställda är unga arbetstagare, och även e-handeln har många unga arbetstagare.

Inspektioner över hela landet

Inspektioner görs i alla Arbetsmiljöverkets regioner. Under 2019-2020 är målet att genomföra cirka 1 500 besök över hela landet. Inför inspektionen får arbetsgivaren en föranmälan via brev eller mejl med mer information om inspektionens genomförande och kontaktuppgifter om det skulle uppstå frågor. Nedan finns länkar till aktuella broschyrer och föreskrifter.

Broschyrer

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Verktyg för ditt systematiska arbetsmiljöarbete (ADI 700), broschyr

Belasta rätt – så undviker du skador (ADI 447), broschyr

Bra arbetsmiljö på väg (ADI 578), broschyr

Arbete med truck (ADI 620), broschyr

Varumottag, lager och distribution (ADI 514), broschyr

Föreskrifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter

Belastningsergonomi (AFS 2012:2), föreskrifter

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4), föreskrifter

Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2), föreskrifter

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-06-11