Första linjens chefer

Inspektion av första linjens chefer inom vård och omsorg

Vi får ofta signaler från både skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter om att arbetsbelastningen är hög och att det ofta är otydligt vem som har mandat att fatta beslut om åtgärder som påverkar arbetsmiljön. Vi får också signaler om hög arbetsbelastning, bemanningssituationen, krångliga och svårhanterade IT-system, hot och våld, kränkningar, bristande stödfunktioner, belastningsergonomiska risker och smittorisker.

Avsikten med inspektionsaktiviteten är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden. Fokus är första linjens chefers arbetsmiljöförhållanden, arbetsbelastning och tillgång till stödfunktioner i organisationen.

Så här går en inspektion av första linjens chefer till

Först sker ett möte med arbetsgivarrepresentanter, förvaltningschefer, divisionschefer, klinikchefer, områdeschefer och huvudskyddsombud, där vi informerar om inspektionsaktivitetens syfte och upplägg. Därefter vill vi att arbetsgivaren redovisar sin organisationsstruktur med stöd av de frågor som finns i föranmälan om inspektion. Vi vill också veta vilka chefer vi ska träffa för de gruppsamtal som vi kommer att göra. Vid inspektionerna deltar två inspektörer.

Efter inspektionerna återkopplar vi resultatet till arbetsgivare och huvudskyddsombud. Hittar vi brister skriver vi normalt ett inspektionsmeddelande där vi beskriver vilka brister vi har sett och vad som behöver rättas till.

Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg (ADI 692), broschyr

Broschyromslag - Vi inspekterar första linjens chefer inom vård och omsorg
I den här broschyren kan du läsa om våra inspektioner av första linjens chefer inom vård och omsorg, till exempel om vilka frågor som vi kan ställa under inspektionen och vilka krav som kan bli aktuella. Avsikten med inspektionerna är att förebygga ohälsa på grund av onödigt påfrestande organisatoriska arbetsmiljöförhållanden
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-08