EU-veckan 2014-2015 – Friska arbetsplatser förebygger stress

Varje år genomför EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska arbetsmiljöveckan i oktober. 2014-2015 är temat för kampanjen arbetsrelaterad stress.
Illustration som visar två människor som nystar upp ett trassligt garnnystan, text: Healthy Workplaces Manage Stress

Arbetsrelaterad stress blir allt vanligare och konsekvenserna för organisationen och individerna är stora. Över hälften av de europeiska arbetstagarna rapporterar att stress är vanligt på deras arbetsplats.

Arbetsrelaterad stress handlar om brister i organisationen, inte fel hos den enskilda personen. Europas företag behöver åtgärda arbetsrelaterad stress och värna om arbetstagarnas hälsa och organisationens produktivitet. Du kan läsa mer om arbetsrelaterad stress i vår folder till arbetsgivare.

Förebygg arbetsrelaterad stress (ADI 688), broschyr 

Inspektioner v 41-43

Nu genomför vi det andra året av kampanjen och i början av september skickas ett brev ut med information om kampanjen till arbetsgivare över hela landet. Vi kommer att inspektera en del av dessa företag under veckorna 41 till och med 43. Några av de branscher vi kommer att besöka är taxi, förskolor och hotell och restaurang.

Arbetsrelaterad stress, arbetsgivarbrev, pdf, öppnas i nytt fönster

Vi kommer att kontrollera att psykiska arbetsmiljörisker uppmärksammas och hanteras lika systematiskt som andra arbetsmiljörisker. Inför vårt besök uppmanar vi arbetsgivarna att ta del av vårt självskattningsverktyg och att genomgå våra interaktiva utbildningar om stress och hot och våld. 

Webbutbildning om hot och våld

Resultatet av årets insatser redovisas vid Arbetsmiljöriksdagen på Norra Latin den 23 oktober.

Arbetsmiljöriksdagen 2015, program och anmälan

Testa självskattningsverktyget

Testa vårt självskattningsverktyg som syftar till att hjälpa arbetsgivare undersöka och bedöma psykosociala risker i arbetsmiljön. Verktyget ska visa arbetsgivare hur det ser ut med de psykosociala riskerna på arbetsplatsen och ge idéer om hur den psykosociala arbetsmiljön kan utvecklas.

Testa självskattningsverktyget för psykosociala riskbedömningar, öppnas i nytt fönster

Testa självskattning för systematiskt arbetsmiljöarbete, öppnas i nytt fönster

EU-kampanjen på Europeiska arbetsmiljöbyråns webbplats, öppnas i nytt fönster

Webbutbildning om stress

Guide till en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-08