Belastningsergonomiska risker för frisörer, barberare och inom livsmedelstillverkning

Under våren 2022 inspekterar Arbetsmiljöverket ergonomiska arbetsmiljörisker i branscherna frisörer/barberare samt livsmedelstillverkning. Inspektionerna är en del av en europagemensam kampanj.

Man som arbetar med en maskin som gör pepparkaksburkar

Friska arbetsplatser belastar rätt är namnet på ett treårigt program med syfte att förebygga belastningsbesvär i arbetet inom EU. Dessa inspektioner ingår i programmet och drivs som en kampanj av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och Yrkesinspektörskommitten (Slic).

Arbetsmiljöverket ska göra 165 inspektioner, en tredjedel i frisörbranschen och två tredjedelar inom livsmedelstillverkning. Vi fokuserar på belastningsergonomi, på att arbetsgivaren gör riskbedömningar utifrån det perspektivet och utifrån de olika förutsättningar som finns för det specifika arbetsstället. I Sverige har vi valt att inspektera frisörer/barberare och livsmedelstillverkning eftersom belastningsergonomiska faktorer är en stor andel av vad som ligger bakom anmälda arbetssjukdomar i dessa branscher de senaste åren.

Människan är gjord för rörelse och belastning och mår bra av det, så länge det finns variation i rörelserna och belastningen samt möjlighet att återhämta sig. Arbetsuppgifter och arbetsplatser behöver redan vid planering, byggnation och inredning ordnas och utformas för att göra gynnsamma, hälsosamma belastningar möjliga. Det gäller också vid design och inköp av produkter och tjänster.

Så går inspektionerna till

En inspektör kommer på besök på arbetsstället för att kontrollera hur arbetsgivaren arbetar med att förebygga belastningsbesvär som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi har en dialog på arbetsplatsen kring hur man på lämpligt sätt kan undersöka om det finns risker för belastningsbesvär. Efter undersökningen behöver arbetsgivaren bedöma om det är en allvarlig risk för belastningsbesvär och vilka åtgärder de i så fall behöver vidta. Om företaget får krav på att rätta till brister kommer vi tillbaka på en uppföljning under hösten 2022.

Som arbetsgivare kan man förbereda sig genom att ta del av det stöd för arbetsgivare som tagits fram och som man kan få skickat till sig inför inspektionen.

Inspektionerna pågår mellan 15 mars och 30 juni 2022. I början av hösten 2022 tar vi fram en nationell rapport som sedan sammanställs till en gemensam EU-rapport.

Information om kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt

Läs mer om kampanjen:

Friska arbetsplatser belastar rätt på Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) webbplats. Öppnas i nytt fönster. 

Yrkesinspektörskommittén är en rådgivande kommitté under Europeiska kommissionen och består av representanter från medlemsstaternas arbetsmiljömyndigheter eller motsvarande. Öppnas i nytt fönster.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-01-25