Tillbaka till aktuella inspektioner

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare

Målare utsätts för påfrestande arbetsställningar i sitt arbete. Butikskassörer är utsatta för repetitiva arbetsrörelser. Många timanställda och inhyrda finns inom handeln. Unga arbetar i båda branscherna. Därför inspekterar Arbetsmiljöverket måleribranschen och detaljhandeln.

Ett hållbart arbetsliv

Belastningsbesvär på grund av tungt arbete, ensidiga arbetsrörelser och påfrestande arbetsställningar svarar tillsammans med psykisk ohälsa för en stor del av den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Långsiktiga insatser behövs för att göra det möjligt för alla att arbeta ett helt arbetsliv. Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för detta.

I januari startade Arbetsmiljöverket en riktad inspektionsinsats med fokus på ergonomi bland kassapersonal och målare på 500 stormarknader, större butiker och måleriföretag runtom i landet. Syftet är att förebygga belastningsskador, så att personalen håller ett helt arbetsliv och inte slits ut i förtid.

Yrken som är vanliga hos unga

Kassörer och målare har valts ut för att de har arbetsuppgifter som innebär ensidiga upprepade rörelser och är vanliga yrken bland unga. Det är också yrken som domineras av kvinnor (kassörer) respektive män (målare).

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera hur arbetsgivarna jobbar med att förebygga framförallt belastningsskador. Arbetsgivarna är skyldiga att regelbundet se över och åtgärda risker i arbetet. De ska också se till att alla vet hur de ska jobba säkert och det är särskilt viktigt att de unga får en säker start i arbetslivet.

Läs mer om inspektionen i Arbetsmiljöverkets pressmeddelande:

Arbetsmiljön för kassapersonal och målare inspekteras

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2020-01-31