Djupstudier

Förutom att vi inspekterar många av de allvarliga händelser som anmäls till oss gör vi särskilda utredningar (djupstudier) inom områden och branscher som vi ser är mer riskutsatta.
Tillverkningsindustri bageri (Foto: Mia Åkermark)

Då utreder vi vilka omständigheter som har påverkat eller framkallat det händelseförlopp som lett till en allvarlig händelse på en arbetsplats. Den som utreder händelsen skriver en rapport (en olycksutredning även kallad djupstudie) som innehåller en beskrivning av vad som hände och förslag på vad vi som myndighet kan göra för att säkerheten ska öka. Rapporten publiceras här på vår webbplats. 

Målsättningen är att göra fem utredningar per år. När utredningarna är genomförda gör vi en analys för att hitta gemensamma faktorer som vi kan använda för att förbättra arbetsmiljön. Det kan bland annat ske genom förändringar i vårt sätt att inspektera eller genom ändringar i våra regler.

Fokus på olyckor orsakade av handhållna maskiner

Under 2016 och 2017 utreder vi särskilt olyckor som har orsakats av handhållna maskiner.

Statistik från Arbetsmiljöverket

Statistikrapporter och faktablad

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-06-08