Friska arbetsplatser för alla åldrar – EU-kampanj 2016-2017

I oktober varje år, under vecka 43, arrangeras Europeiska arbetsmiljöveckan. Veckan är en höjdpunkt i kampanjen för ett hälsosamt arbetsliv som arbetsmiljöbyrån i Bilbao tar initiativ till. Inom och utanför EU arrangeras hundratals evenemang för ökad medvetenhet om arbetsmiljö. Temat för 2016-2017 års EU-kampanj är ”Friska arbetsplatser för alla åldrar”.

Vad har ålder med arbetsmiljö att göra?

Kampanjen 2016/2017 genomförs mot bakgrund av att Europas befolkning blir allt äldre. I framtiden kommer arbetstagarna att behöva försörja allt fler pensionärer. En viktig faktor för att kunna jobba längre är arbetsmiljön och ålder är en av många aspekter att beakta i arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön ska vara tillgänglig för alla.

Arbetsmiljöverkets deltagande

I Sverige är Arbetsmiljöverket nationell kontaktpunkt för EU-kampanjen. Vi samarbetar med arbetsmarknadens parter, genomför en tillsynsinsats och arrangerar Arbetsmiljöriksdagen.

Brev till arbetsgivare

Vi sänder ett informationsbrev till 15 000 arbetsställen inom utvalda branscher för att informera om kampanjen. I brevet berättar vi om kampanjbudskapet och att arbetsgivaren kan komma att få besök av oss. Företag och organisationer som får besök blir kontaktade för att boka tid för besöket.

2 000 arbetsgivare får besök

Under veckorna 40 och 41 genomför vi en tillsynsinsats där runt 2 000 arbetsgivare får besök av en inspektör. I tillsynsinsatsen vill vi ha en dialog kring faktorer och förutsättningar som skapar friska arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv i alla åldrar. Vi informerar om vår arbetsmiljölagstiftning och våra regler. Vi inspekterar att det finns rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet som är en del i ett hållbart arbetsliv. Hittar vi brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer vi att ställa krav på förbättringar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Branscher som kan komma att få besök:

  • Callcenter och kundservice
  • Detaljhandel
  • Hotell och restaurang
  • Information och kommunikation
  • Magasinering

Arbetsmiljöriksdag 27 oktober - en dag med fokus på arbetsmiljö

Vi arrangerar en dag på kampanjtemat. Arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson deltar och forskaren Kerstin Nilsson pratar om faktorer för att stanna kvar i arbetslivet. Inspektionsavdelningen presenterar resultaten av kampanjinspektionerna. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem inleder dagen.

En nyhet för i år är att vem som helst kan delta var som helst via webbsändning online. Du kan nätverka med andra som deltar på konferensen, skicka in bilder på din arbetsmiljö och under dagen kan du även ställa frågor till föreläsarna.

EU-OSHA

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-OSHA, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på Kampanjen är en del i, EU-OSHA:s, arbete för bättre arbetsmiljö. EU-OSHA driver sedan flera år tillbaka kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv". Kampanjerna genomförs i mer än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen. EU-kampanjerna är tvååriga och nuvarande kampanj pågår 2016-2017. Med kampanjen 2016-2017 vill EU-OSHA vägleda arbetsgivare i arbetet med att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i den egna verksamhet, och samtidigt höja medvetenheten om värdet av att olika generationer arbetar tillsammans. Kampanjen ska uppmuntra arbetstagare, arbetstagarrepresentanter, arbetsgivare och chefer att arbeta tillsammans för att främja en sund och produktiv arbetsmiljö genom hela arbetslivet.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-10-10