EU-kampanj 2020-2022 - friska arbetsplatser belastar rätt

Belastningsbesvär är fortfarande ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige och i Europa. Repetitiva och upprepade rörelser, tröttande och smärtsamma arbetsställningar samt bärande eller förflyttning av tunga bördor är vanliga orsaker.

I Sverige anger 15 procent av arbetskraften att de har besvär som påverkar arbetsförmågan. För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsskador.

Under åren 2020–2022 genomför EU kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Kampanjen ska ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och kan förebyggas.

Kampanjen har ett tema för varje år:

 • 2020 manuell hantering av ting
 • 2021 stillasittande arbete
 • 2022 personförflyttning och arbete med människor

Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatser

Under vecka 41 och 42 år 2020 genomförde vi 1 350 inspektioner inom kampanjen. I år genomför vi inspektionen på distans via telefon på grund av coronapandemin.

Resultatet presenterades 23 oktober - se webbinarium via länken nedan:

Webbinarium - Friska arbetsplatser belastar rätt, extern webbplats, öppnas i nytt fönster

Information till 15 000 arbetsgivare

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet och arbets­platsen är ergonomiskt bra utformade och att arbetstagaren har möjligheter att påverka hur det egna arbetet planeras och genomförs. Så att tillräcklig rörelsevariation och återhämtning finns.

Arbetsgivaren ska undersöka arbets­förhållandena och bedöma risker för att kunna genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och olycks­fall. När arbets­givaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhets­perspektiv som omfattar arbets­tagaren, tekniken och organisationen.

Därför skickar vi information till arbetsställen inom utvalda branscher om hur arbetet mot belastningsskador kan bedrivas.

Oavsett om du blir inspekterad eller inte ska du som arbetsgivare förebygga risken för belastningsskador genom att

 • identifiera de risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen, till exempel repetitivt arbete, manuell hantering, påfrestande arbetsställningar/arbetsrörelser eller andra förhållanden som påverkar den fysiska belastningen
 • undersöka riskerna närmare, riskbedöma, vidta åtgärder och dokumentera resultatet
 • informera och instruera arbetstagarna om hur de arbetar säkert.

Belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med

 • tunga lyft
 • repetitivt arbete
 • obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser
 • högt arbetstempo och stress
 • dåliga syn­förhållanden som kan bidra till påfrestande arbets­ställningar.

Arbeta systematiskt

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten.

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Verktyg

Här har vi samlat några olika verktyg som kan vara till stöd i arbetet. Förutom just dessa finns det även andra verktyg som är baserade på vetenskaplig metod.


För att få hjälp att undersöka arbetsmiljön

Stöd för att förebygga belastningsskador

Checklista belastningsergonomi, pdf, öppnas i nytt fönster

Ramp I - bedöm och hantera riskerna för belastningsskada, KTHs webbplats, öppnas i nytt fönster

Bedömning av risk vid belastningsskada

När du bedömer risk för belastningsskada behöver du använda ett verktyg som bedömer det område du vill bedöma.

KIM I - bedöm risker vid manuell hantering – lyfta/bära (ADI 627))

KIM II - bedöm risker vid manuell hantering – skjuta/dra (ADI 668))

Ramp II - bedöm och hantera riskerna för belastningsskada, KTHs webbplats, öppnas i nytt fönster


Bedömning av risk vid repetitivt arbete

Harm - Hand arm riskbedömningsmetod, TNOs webbplats, öppnas i nytt fönster

KIM III -riskbedömning – repetitivt arbete, pdf, öppnas i nytt fönster

Ramp I - bedöm och hantera riskerna för belastningsskada, KTHs webbplats, öppnas i nytt fönster

Interaktiv utbildning

Utbildning - de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem

Trycksaker och övrigt informationsmaterial

Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta/bära (ADI 627)

Bedöm risker vid manuell hantering – skjuta/dra (ADI 668)

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524)

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581)

Varumottag, lager och distribution (ADI 514)

Belasta rätt – så undviker du skador (ADI 447)

Repetitivt arbete ska minska (ADI 669)

Föreskrifter

Belastningsergonomi AFS 2012:2

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbete vid bildskärm AFS 1998:5

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

Arbetsmiljöverkets film

Svend Erik Mathiassen om belastningsbesvär - Kvinnors arbetsmiljö, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Om belastning för kvinnor och män, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik

Arbetsskador 2019

Arbetsorsakade besvär 2018

Övriga myndigheter och aktörer

Direktlänkar till ergonomi:

Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats, öppnas i nytt fönster 

Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbaos webbplats, öppnas i nytt fönster

Ergonomihjälpen, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

 

EU-Osha, Europeiska arbetsmiljöbyrån

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-Osha, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. EU-Osha driver sedan flera år tillbaka kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv".

 EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” pågår åren 2020–2022. Kampanjerna genomförs i mer än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen.

Mer information om EU-kampanjen 2020–2022:

EU-Oshas webbplats, öppnas i nytt fönster

Healthy workplaces webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tidigare kampanjer, EU-kampanj 2018-2019:

Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-05-21