EU-kampanj 2020-2022 - friska arbetsplatser belastar rätt

Många människor drabbas av belastningsbesvär vid arbete med personförflyttningar. Därför inspekterade Arbetsmiljöverket riskerna med personförflyttningar i en EU-kampanj under hösten 2022.

Belastningsbesvär är fortfarande ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i Sverige och i Europa. Repetitiva och upprepade rörelser, tröttande och smärtsamma arbetsställningar, långvarigt stillasittande samt bärande eller förflyttning av tunga bördor är vanliga orsaker.

Ungefär hälften av alla anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar inom vård och omsorg beror på lyft eller förflyttningar. Personförflyttning är den tredje vanligaste orsaken till arbetsskada hos vårdpersonal. Personförflyttningar, till exempel när man hjälper människor i och ur säng eller vid toalettbesök och duschning, kan leda till akuta olyckor och till belastningsbesvär på längre sikt.

I början av september 2022 fick omkring 6 000 arbetsplatser ett brev med information om riskerna med personförflyttningar och hur man kan arbeta förebyggande. Under vecka 39 och 40 inspekterade Arbetsmiljöverket omkring 1 800 av dessa arbetsplatser inom vård och omsorg med fokus på riskerna med personförflyttningar.

Inspektionerna visade på stora brister. Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar. Läs mer i vårt pressmeddelande.

Stora brister i hanteringen av belastningsskador, pressmeddelande 

På ett webbinarium den 28 oktober 2022 presenterades resultaten av Arbetsmiljöverkets inspektioner och en kommande forskningsbaserad guide.

Webbinarium – Säkra personförflyttningar 28 oktober, öppnas i nytt fönster

Viktigt att förebygga besvär och skador

I Sverige anger 15 procent av arbetskraften att de har besvär som påverkar arbetsförmågan. Belastningsbesvär utgör en stor andel av dessa. För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsbesvär och -skador.

Under åren 2020–2022 genomförde EU kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”. Kampanjen ska ge arbetsgivare ökade kunskaper om hur belastningsskador uppstår och kan förebyggas.

Kampanjen har ett nytt tema varje år:

  • 2020 manuell hantering av ting
  • 2021 stillasittande arbete
  • 2022 arbete med människor – säkra personförflyttningar

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att arbetet och arbetsplatsen är utformad så att hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar undviks.

Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker i arbetet. Det är nödvändigt för att kunna genomföra åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall. När arbetsgivaren planerar åtgärder är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv som omfattar arbetstagaren, tekniken och organisationen.

Hög belastning, ensidigt upprepad belastning, eller långvarig låg belastning utan tillräckliga avbrott för återhämtning eller rörelsevariation kan vara hälsofarlig. Personförflyttningar är exempel på arbetsmoment som kan innebära hög fysisk belastning.

Du som arbetsgivare ska förebygga riskerna för belastningsbesvär. Det kan du göra genom att

  • undersöka arbetsmiljön för att identifiera om arbetstagare utsätts för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar vid arbete med personförflyttningar

  • bedöma risken för att arbetstagare kan komma att drabbas av belastningsbesvär. Hur ofta och hur länge belastningen pågår, hur mycket kraft som krävs, tillgång till och användning av arbetsutrustning, utrymme, kunskaper, tidsbrist och bemanning är exempel på faktorer som ni behöver ta hänsyn till

  • vidta åtgärder och kontrollera att de har haft effekt.

De åtgärder som inte kan genomföras direkt ska föras in i en skriftlig handlingsplan.

Arbeta systematiskt

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Belastningsergonomi är en del av det större begreppet ergonomi och handlar om hur belastningar i arbetet påverkar kroppens rörelseorgan. Människans kropp gynnas av rörelse och belastning men det behövs en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning för att underhålla kroppens funktioner. Arbetsgivaren är ansvarig för att ordna och utforma arbetsplatser och arbetsuppgifter för att möjliggöra gynnsamma hälsosamma belastningar.

Arbetsställning och belastning - ergonomi

Verktyg

Här har vi samlat några olika verktyg som kan vara till stöd i arbetet. Förutom just dessa finns det även andra verktyg som är baserade på vetenskaplig metod.

För att få hjälp att undersöka arbetsmiljön

Värdering av riskfylld fysisk belastning för vårdpersonal med Tilthermometer. Klicka på den svenska flaggan så får du texten på svenska.

Tilthermometer, öppnas i nytt fönster

PTAI (Patient transfer assessment instrument) – checklista (pdf), öppnas i nytt fönster

Stöd för att förebygga belastningsskador

Checklista belastningsergonomi, pdf, öppnas i nytt fönster

Kunskapssammanställning – säkrare personförflyttningar för medarbetare inom hälso- och sjukvård

Rapport – Ergonomi i kvinnors arbetsmiljö – inspektioner med fokus på riskbedömning vid personförflyttning inom vård och omsorg, pdf öppnas i nytt fönster

Trycksaker och övrigt informationsmaterial

Verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet (ADI)

Belasta rätt - så undviker du skador (ADI 447)

Belasta rätt vid personförflyttning (ADI 581)

Föreskrifter

Belastningsergonomi AFS 2012:2

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1

Arbetsmiljöverkets film

Svend Erik Mathiassen om belastningsbesvär - Kvinnors arbetsmiljö, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Om belastning för kvinnor och män, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistik

Arbetsorsakade besvär 2020

Arbetsskador 2021, pdf öppnas i nytt fönster

Övriga myndigheter och aktörer

Direktlänkar till ergonomi:

Myndigheten för arbetsmiljökunskaps webbplats, öppnas i nytt fönster 

Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbaos webbplats, öppnas i nytt fönster

Ergonomihjälpen, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Förflytta personer, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Sunt arbetslivs webbplats, öppnas i nytt fönster

Friska arbetsplatser belastar rätt år 2021 – långvarigt stillasittande

Under hösten 2021 inspekterade vi 1 400 arbetsplatser med fokus på långvarigt stillasittande. Resultatet av inspektionerna presenterades under Europeiska arbetsmiljöveckan 2021.

Belasta rätt vid bildskärmen och i den digitala arbetsmiljön (ADI 524)

Arbete vid skärm, Prevent, öppnas i nytt fönster

Distansarbete, Prevent, öppnas i nytt fönster

Vilka är effekterna av långvarigt stillasittande arbete på jobbet? Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Friska arbetsplatser belastar rätt år 2020 - lyft av bördor

Under vecka 41 och 42 år 2020 inspekterade vi 1 400 arbetsplatser med fokus på hantering av bördor. Resultatet av inspektionerna presenterades under Europeiska arbetsmiljöveckan 2020.
Här har vi samlat information och verktyg om lyft av bördor.

KIM I - bedöm risker vid manuell hantering - lyfta/bära (ADI 627)

KIM II bedöm risker vid manuell hantering - skjuta/dra (ADI 668)

Ramp II - bedöm och hantera riskerna för belastningsskada, KTHs webbplats, öppnas i nytt fönster

Varumottag, lager och distribution (ADI 514)

Repetitivt arbete ska minska (ADI 669)

EU-Osha, Europeiska arbetsmiljöbyrån

Arbetsmiljöbyrån i Bilbao, EU-Osha, arbetar för att göra Europa till en säkrare, hälsosammare och produktivare plats att arbeta på. EU-Osha driver sedan flera år tillbaka kampanjer på temat "Ett hälsosamt arbetsliv".

 EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” pågår åren 2020–2022. Kampanjerna genomförs i mer än 30 länder. Varje land bestämmer själva hur de vill arbeta med kampanjen.

Mer information om EU-kampanjen 2020–2022:

EU-Oshas webbplats, öppnas i nytt fönster

Healthy workplaces webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tidigare kampanjer, EU-kampanj 2018-2019:

Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-05-22