Självskattning: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Här kan du se en sammanställning av gruppens svar på varje påstående.

Snittresultatet för varje fråga är ett medelvärde som har beräknats från de svar som har kommit in. De kan därför ändras över tid, beroende på hur många som har svarat. Du kan inte se några enskilda svar på självskattningen och inte heller hur många som har svarat.

Frågor som har fått ett snittvärde under 2,5 kan behöva ses över. Vi har gjort en sammanställning av länkar till sidor på av.se som kan vara lämpliga att börja titta på, i anslutning till varje fråga. Förslagen på länkar går till sidor på av.se där det finns mer information om områden som arbetsgivaren kan arbeta med i verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Andra delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra.

Observera att länken till sammanställningen slutar att fungera 6 månader efter att du skapade den.