Arbetsmiljödomar

Här har Arbetsmiljöverket sammanställt de domar och strafförelägganden som behandlats under 2007-2014.

Sammanfattade domar

I dagsläget är det inte möjligt att kunna publicera alla domarna i fulltext, utan de flesta finns enbart som kortfattade samman­ställningar.

För att kunna få domarna i fulltext går det bra att vända sig till respektive domstol och begära att få domen. 

Uppge domstolens målnummer när ni vänder er till en domstol för att ta del av en dom.

Domar, viten och förelägganden 2007-2014

Arbetsmiljöverket kan inte garantera att sammanställningarna för varje år är fullständiga.

Överklagande av föreläggande eller förbud

De flesta av Arbetsmiljöverkets beslut kan överklagas. Här kan du ta del av de beslut som har överklagats.

Överklagade beslut, pdf, öppnas i nytt fönster

Domar i fulltext

Alla domar i arbetsmiljömål är viktiga. Vi har valt att här publicera tre vägledande domar från Högsta domstolen.

Arbetstagare på parkettfabrik skadade handen

En arbetstagare vid Forbo Forshagas parkettfabrik i Tibro klämde och skadade sin ena hand den 22 december 1999, när hon försökte slita loss sin tröja som drogs in i en roterande utmatningsvals. En arbetskamrat nödstoppade maskinen. En olycka under liknande omständigheter inträffade den 29 juli 1999 vid samma maskin. Frågan i målet var om platschefen vid fabriken gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott.

Domslut

Högsta domstolen ändrar hovrättens dom och dömer platschefen enligt 3 kap. 10 § brottsbalken för arbetsmiljöbrott till 50 dagsböter å 500 kronor. Platschefen skall även betala en avgift om 500 kronor till brottsofferfonden och kostnaderna på 12 782 kronor för målsägandebiträde i tingsrätten till staten. 

Värnpliktig omkom i en övning på en stridshinderbana

Den värnpliktige plutonbefälseleven omkom när han tillsammans med andra värnpliktiga var i färd med att forcera vattenhindret mellan Tjurkö och Bobbeskär på kustartilleriregementets stridshinderbana i Karlskrona. Stridshinderbanan ingick som ett av de sista övningsmomenten under en flerdygns amfibieövning vid KA 2:s amfibiebataljon. Kaptenen var biträdande övningsledare för övningen och övningsledare för momentet stridshinderbanan.

Domslut

Med ändring av hovrättens dom lämnar Högsta domstolen åtalet mot kaptenen utan bifall, samt befriar honom dels från skyldigheten att ersätta staten för kostnader för försvarare och målsägandebiträde i tingsrätten och hovrätten, dels från skyldigheten att betala avgift enligt lagen om brottsofferfond.

Kostnaderna för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-10-02