Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik

Sveriges officiella statistik är statistik som ställs samman av myndigheter som fått detta i uppdrag via en statlig förordning om officiell statistik. Arbetsmiljöverket har ansvaret för arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik.

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter:

  • Rapporten Arbetsmiljön kommer ut vartannat år på försommaren.
    Senaste rapporten kom ut 15 juni 2016.

  • Rapporten Arbetsorsakade besvär kommer ut vartannat år på hösten.
    Senaste rapporten kom ut 5 oktober 2016.

  • Rapporten Arbetsskador kommer ut på försommaren varje år.
    Nästa rapport är planerad till 7 juni 2017. 

Senaste utkomna rapporterna

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-06-08