Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik

Sveriges officiella statistik är statistik som ställs samman av myndigheter som fått detta i uppdrag via en statlig förordning om officiell statistik. Arbetsmiljöverket har ansvaret för arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik.

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter:

  • Rapporten Arbetsmiljön kommer ut vartannat år. Nästa rapport planeras komma ut 2018.

  • Rapporten Arbetsorsakade besvär kommer ut vartannat år. Nästa rapport planeras komma ut 2018.

  • Rapporten Arbetsskador kommer ut på försommaren varje år.
    Nästa rapport är planerad till juni 2018. 
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-11-28