Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik

Sveriges officiella statistik är statistik som ställs samman av myndigheter som fått detta i uppdrag via en statlig förordning om officiell statistik. Arbetsmiljöverket har ansvaret för arbetsskade- och arbetsmiljöstatistik.

Vår officiella arbetsskadestatistik bygger på anmälda arbetsskador och återkommande urvalsundersökningar, som SCB genomför på uppdrag från oss. Vi ger ut tre återkommande rapporter:

  • Rapporten Arbetsmiljön kommer ut vartannat år. Nästa rapport planeras komma ut 2020.

  • Rapporten Arbetsorsakade besvär kommer ut vartannat år. Nästa rapport planeras komma ut 2020.

  • Rapporten Arbetsskador kommer ut på försommaren varje år.
    Nästa rapport är planerad till maj 2019. 

Revidering av arbetsskaderapporter

Statistiken om arbetsskador har reviderats för rapporterna 2012 – 2017. Under perioden 1 december 2012 till 9 augusti 2018 blev anmälningar om olyckor under färd till eller från arbetet med noll sjukfrånvarodagar felaktigt registrerade som arbetsolyckor utan sjukfrånvaro vid anmälan via Arbetsmiljöverkets webbplats. I de nedan reviderade versionerna av Arbetsskaderapporterna har de uppkomna felen i statistiken rättats till.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2019-05-29