Tillbaka till Arbetslivskriminalitet

Historier från verkligheten

Här kan du ta del av några medarbetares berättelser om vad de sett på arbetsplatser i Sverige där arbetskriminalitet förekommit.

En arbetsmiljöinspektörs historia

Människor utnyttjas och demokratin hotas

Som arbetsmiljöinspektör ser jag hur arbetstagare utnyttjas. Många kommer från andra länder och vet inte att vad de har för rättigheter här. De som är här illegalt blir förstås extra utsatta. Människor tvingas jobba hårt för dåliga löner, bo på sina arbetsplatser och utsätta sig för risker som ingen arbetstagare ska utsättas för. Som en följd slås seriösa företag ut i konkurrensen. De som följer lagar och regler kan ju inte lägga lika låga anbud och har högre kostnader för sin personal med mera.  Jag menar att denna arbetslivskriminalitet är ett hot mot vår demokrati.

Jag minns en inspektion av en villarenovering. Trots att det var 15 minusgrader och det inte fanns någon värme i villan så bodde tre arbetare där. De fick värma sin mat via ett uttag som på ett livsfarligt sätt var kopplat till en elstolpe. Vatten fanns inte heller och när de behövde gå på toaletten fick de använda petflaskor. Villaägaren hade anlitat en firma som i sin tur hade anlitat dessa tre personer. Ägaren var i detta fall medveten om vad som pågick och han förstod inte våra invändningar. Han talade om dessa tre personerna som om de vore hundar.  

På dörrarna till sovrummen satt det hänglås

Jag minns även en inspektion av en populär buffé-restaurang. Vi upptäckte en mängd brister i arbetsmiljön och började kontrollera närmare. Vi förstod då att flera av de anställda bodde i lägenheter som tillhörde arbetsgivaren. När vi klev in i en av dessa lägenheter så var där tre sovrum och ett kök. På dörrarna till rummen satt det hänglås och i varje rum fanns det tre eller fyra madrasser. Här fick arbetstagarna bo mot en hyra som drogs från deras redan dåliga lön. För att de inte skulle komma i kontakt med samhället och kanske avslöja något så låstes de helt enkelt in när de inte jobbade. De anställda kom alla från andra länder och flera var här utan arbetstillstånd, och de utnyttjades alltså som billig arbetskraft. I köket hittade vi en 15-årig pojke från Sydamerika, som gömde sig för oss. De anställdas pass hittades senare på ett hotell som hade samma ägare som restaurangen. Både hotellet och restaurangen fick stänga ner som ett resultat av samverkande myndigheters krav och avgifter.

I ett fall hade en persons fotsula delvis lossnat

Jag har också varit med om många manuella biltvättar där säkerhetstänk har saknats helt. Inte alltför sällan är det som en dimma när vi kommer in, vilket tyder på en dålig ventilation. Kemikalier som är farliga att andas in riskerar att skada arbetstagarnas lungor svårt om de inte har rätt skyddsutrustning. De riskerar att  få problem med andning och svåra eksem. Dessutom saknas ofta bra arbetsskor vilket gör att kemikalier läcker in. Jag har hört om ett fall där en persons fotsula delvis hade lossnat. Under många inspektioner av biltvättar har det också visat sig att arbetstagare bor på eller i anslutning till arbetsplatsen, i källare eller i andra utrymmen.

Läs om vad du kan göra för att motverka att människor utnyttjas och att seriösa företag slås ut. 

En operativ samordnares historia

Efter att hyran hade dragits fanns knappt någonting kvar

En operativ samordnare på polisen berättar om arbetslivskriminalitet och den verklighet han möts av.

Jag minns ett fall där två unga studenter från Sydostasien hade kommit till Östergötland för att plugga. De kom i kontakt med en restaurangägare som lovade dem en bostad i utbyte mot att de jobbade i restaurangen. För att allt skulle se bra ut fick de en lön men efter att ägaren hade dragit av för hyran fanns knappt någonting kvar.

Det blev snabbt en riktigt jobbig situation för studenterna då de hamnade i en beroendesituation gentemot restaurangägaren. De var ju tvungna att bo och tvingades att jobba långa pass när de egentligen var här för att plugga. Och bostaden som de fick var i själva verket bara två skrangliga sängar i anslutning till restaurangen. Extra svårt blir det för människor som kommer från andra länder och som inte har en aning om vilka rättigheter de har här. Det är denna utsatthet som skrupellösa företagare utnyttjar.

Arbetslivskriminalitet är ett växande problem och det finns överallt. På biltvättar, frisörsalonger, restauranger, bilskolor, byggfirmor, skönhetssalonger, budfirmor med mera. Man kan säga att det är en kriminalitet som styrs av vad vi vanliga människor efterfrågar. Resultatet av kriminaliteten blir att människor utnyttjas hänsynslöst men också att seriösa företagare slås ut i konkurrensen. Det här är en kriminalitet som hotar hela vårt samhälle.

I vårt arbete samverkar vi inom polisen med en rad olika myndigheter. Det är när vi samarbetar det blir som bäst. Att även allmänheten är medvetna om denna kriminalitet och hjälper till är också avgörande.

Läs om vad du kan göra för att motverka att människor utnyttjas och att seriösa företag slås ut. 

 

En skattehandläggares historia

En arbetstagare fick enbart pengar till mat och transport

Min roll på Skatteverket är att kontrollera företag i syfte att motverka osund konkurrens och arbetslivskriminalitet. Det handlar om att hitta företag med svart arbetskraft och oredovisade inkomster. När vi gör kontroller samverkar vi ofta med andra myndigheter vilket ger en bättre effekt.

Vid ett kontrollbesök och i en efterföljande utredning på ett företag kan det komma fram information som visar att en anställd jobbar väldigt mycket mer än vad som redovisas i personalliggaren. Det kan indikera att personen får lön vid sidan av, men också att en typ av människohandel kan pågå. En arbetstagare som kom från ett annat land, berättade att hen knappt fick någon lön överhuvudtaget. Trots att hen jobbade tio timmar i sträck och sex dagar i veckan, fick hen endast pengar till mat och transport. Bakgrunden till en sådan här situation kan se olika ut men det handlar ofta om att ett företag lurar in arbetstagaren i en beroendesituation. Till exempel kan en företagsledare lova en arbetstagare ett jobb och därmed ett attraktivt arbetstillstånd i Sverige mot en stor summa pengar. Arbetstagaren blir därmed skyldig företaget en massa pengar redan från början, och blir tvungen att jobba av sin skuld under en lång tid. Genom att lura och utnyttja människor på det här sättet skaffar sig oseriösa företag väldigt billig arbetskraft. De kan därmed erbjuda produkter och tjänster till låga priser, och därmed slås seriösa företag ut.

Många företag som utnyttjar människor och fuskar med skatter, ansöker om bidrag när de anställer exempelvis nyanlända. De förbinder sig då att betala ut en viss lön till arbetstagaren vilket de också gör, fast sedan tar de i efterhand tillbaka en större del av denna lön. Denna typ av bidragsfusk och inhumana behandling av människor ser vi tyvärr mer och mer av.

Arbetskriminalitet och osund konkurrens förekommer överallt. För att vi ska vända utvecklingen är det viktigt att alla människor gör vad de kan för att genomskåda oseriösa företag, och att inte bidra till deras verksamheter.

Läs om vad du kan göra för att motverka att människor utnyttjas och att seriösa företag slås ut. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-11-01