Tillbaka till Arbetslivskriminalitet

Branschspecifika tips för att motverka arbetslivskriminalitet

Här hittar du tips vad du som privatperson kan göra för att motverka att människor utnyttjas eller att företag bryter mot regler i arbetslivet. Tipsen är sorterade på branscher där det är mer vanligt att arbetslivskriminalitet förekommer.

Bilvård (biltvättar, bilverkstäder, rekonditionering)

Det här kan du som privatperson göra

 • Fundera på om priset är rimligt. Jämför flera företags priser. Om ett pris är betydligt lägre än övriga, fråga företaget varför.
 • Normalt sett ska du alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be om det, även när du betalar med kort eller på andra kontantlösa sätt. 
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Är det orimligt många personer som utför arbetet i förhållande till priset?
 • Ser det ut som att minderåriga personer arbetar?
 • Är bullernivån hög samtidigt som arbetstagarna saknar hörselskydd?
 • Verkar någon bo på arbetsplatsen? Finns det exempelvis sängar, madrasser eller hushållsartiklar på arbetsplatsen?
 • Är arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt situation.

Läs mer

Be om kvitto, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygg

Det här kan du som privatperson göra

 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder. 
 • Fundera på om priset är rimligt. Jämför flera företags priser. Om ett pris är betydligt lägre än övriga, fråga företaget varför.
 • Ha koll på ditt ansvar för arbetsmiljön. Du som privatperson ses som byggherre när du köper byggtjänster. Om du har avtal direkt med flera olika företag för samma bygg- eller renoveringsprojekt så har du ett visst arbetsmiljöansvar för de som utför arbetet. Om du som privatperson däremot köper byggtjänster från ett enda företag, övertar det företaget ditt arbetsmiljöansvar. 
 • Om tjänsten innebär att riva, bearbeta eller behandla asbest, kolla om företaget har tillstånd.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Fråga om det finns en arbetsmiljöplan för hela arbetet. Av arbetsmiljöplanen ska det framgå hur de som jobbar med byggnads- eller anläggningsarbete ska skydda sig mot de farligaste riskerna.
 • Du kan också prata med arbetstagarna och fråga om deras arbetsvillkor.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Vid arbete på hög höjd – har arbetstagarna skydd så att de inte kan falla?  Skyddet mot fall ska normalt vara av fast typ, exempelvis skyddsräcken eller en byggnadsställning.
 • Om det finns farligt damm – bär arbetstagarna andningsskydd?
 • Om det är höga ljudnivåer – bär arbetstagarna hörselskydd?
 • Om det finns starka kemikalier – bär arbetstagarna skyddshandskar och skyddsglasögon?
 • Bär arbetstagarna tunga föremål? Finns det i så fall tillgång till hjälpmedel, exempelvis kärror eller lyftanordningar?
 • Är arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt situation.

Läs mer

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Om byggherrens arbetsmiljöansvar, öppnas i nytt fönster

Om asbest

Om arbetsmiljöplan

Gröna näringar (jord- och skogsbruk)

Det här kan du som privatperson göra

 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Fundera på om priset är rimligt. Jämför flera företags priser. Om ett pris är betydligt lägre än övriga, fråga företaget varför.
 • Vid trädfällningar – ta reda på att den som ska utföra fällningen har ett motorsågskörkort. 
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Vid arbete på hög höjd – har arbetstagarna livlina?
 • Om det finns farligt damm – bär arbetstagarna andningsskydd?
 • Om det är höga ljudnivåer – bär arbetstagarna hörselskydd?
 • Om det finns starka kemikalier – bär arbetstagarna skyddshandskar eller skyddsglasögon?
 • Bär arbetstagarna tunga föremål? Finns det i så fall tillgång till hjälpmedel, exempelvis kärror eller lyftanordningar?
 • Är arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt situation.

Läs mer

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer i broschyren om krav på dokumenterade kunskaper om motorsågar

Personlig assistans

Det här kan du som privatperson göra

 • Företag som erbjuder personlig assistans ska ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Fråga IVO om det finns tillstånd.
 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Fundera på om priset är rimligt. Jämför flera företags priser. Om ett pris är betydligt lägre än övriga, fråga företaget varför.
 • Om du misstänker bidragsbrott eller felaktiga utbetalningar, kan du vända dig till Försäkringskassans tipstjänst.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med den personliga assistenten och fråga hur hen har det.
 • Om du misstänker brister eller missförhållanden, kan du vända dig till IVO:s tipstjänst. 
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Är den personliga assistenten undvikande när du försöker prata med hen om hens arbetsvillkor?

Läs mer

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Assistansersättning för vuxna, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Tipsa IVO, Inspektionen för vård och omsorgs webbplats, öppnas i nytt fönster

Restaurang

Det här kan du som privatperson göra

 • Är det en restaurang du ofta går till? Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skattsedel. 
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder. 
 • Normalt ska du alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be om ett, även när du betalar med kort eller på andra kontantlösa sätt.
 • Om du misstänker att restaurangen bryter mot regler, fundera på om du ska äta där igen.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) vid frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Finns det personal som inte kan svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt eller sårbar situation.

Läs mer

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Be om kvitto, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Skönhetsvård (nagelsalong, frisör, massage)

Det här kan du som privatperson göra

 • Är det en salong du ofta går till? Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skattsedel.
 • Fundera på om priset är rimligt. Jämför flera företags priser. Om ett pris är betydligt lägre än övriga, fråga företaget varför.
 • Normalt ska du alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be om ett, även när du betalar med kort eller på andra kontantlösa sätt.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder. 
 • Kolla att det finns luftutsug vid arbetsborden vid behandling av naglar eller fransförlängningar.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på att gå till en annan salong nästa gång.
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) för frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Finns det personal som inte kan svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt
 • Är personalen undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor? Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Vilken typ av kläder har personalen? Ser det ut som professionella kläder, lämpliga för arbetsuppgiften?
 • Finns det tecken på att personalen bor på arbetsplatsen? Till exempel madrasser att sova på eller mycket matlagningsutrustning?

Läs mer

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Be om kvitto, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdens webbplats, öppnas i nytt fönster

Städ

Det här kan du som privatperson göra

 • Kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Fundera på om priset är rimligt. Jämför flera företags priser. Om ett pris är betydligt lägre än övriga, fråga företaget varför.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.  
 • Om du misstänker att arbetstagarna utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) för frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Använder den som städar skyddshandskar för att skydda sig mot farliga kemikalier?
 • Är den som städar undvikande när du försöker prata med hen om deras arbetsvillkor?
 • Kan den som städar inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att hen är utnyttjad, men kan vara ett tecken på att hen är i en utsatt eller sårbar situation.

Läs mer

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvård

Det här kan du som privatperson göra

 • För privattandläkare - kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag utan F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • För att veta om en privattandläkare följer branschreglerna kan du undersöka om hen är medlem i Privattandläkarna.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Du kan också välja att gå till Folktandvården. De följer bestämmelser som regionen ställer upp när det gäller garantier, prisuppgifter med mera.
 • Sök i Tandpriskollen så får du uppgifter om kliniken och kan jämföra deras priser med andras.
 • Kontrollera i Hälso- och sjukvårdens register över personal (HoSP) om behandlaren har legitimation. Mejla hela namnet till hosp@socialstyrelsen.se
 • Kontrollera hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om det finns något ärende på tandkliniken och den tandläkare eller tandhygienist du tänker gå till.
 • Om det verkar vara brister i hygien och i behandlingen informerar du IVO.
 • Du ska alltid erbjudas kvitto. Det ska vara specificerat vad åtgärderna kostar, vad referenspriset är och hur stort det statliga stödet är. Om du inte erbjuds ett ordentligt kvitto så be om det. Får du inte det så kontakta Skatteverket.
 • Om det är otydligt med högkostnadsskyddet informerar du Försäkringskassan.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på om du ska fortsätta gå dit.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Saknas det uppgifter om priser på webbsidan och i väntrummet?
 • Har tandläkaren/tandhygienisten rena kläder? Använder hen handskar och munskydd vid undersökning och behandling?
 • Är det otydligt vad tandläkaren/tandhygienisten har sett vid undersökningen och varför du ska göra en viss behandling?
 • Föreslår tandläkaren/tandhygienisten en behandling utan kvitto? Eller får du ett kvitto där det inte är specificerat vad åtgärderna kostar, vad referenspriset är och hur stort det statliga stödet är?
 • Tillkommer det extra kostnader vid betalningen som du inte har fått information om innan? Så ska det aldrig vara.

Läs mer

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandpriskollens webbplats, öppnas i nytt fönster

IVOs tipssida, Inspektionen för vård och omsorgs webbplats, öppnas i nytt fönster

Tandvårdsstöd, Försäkringskassans webbplats, öppnas i nytt fönster

Transport

Det här kan du som privatperson göra

 • Fundera på om priset är rimligt. Jämför flera företags priser. Om ett pris är betydligt lägre än övriga, fråga företaget varför.
 • För taxi - kontrollera priset innan du åker. Om priset inte framgår fundera över att anlita ett annat företag. Kontrollera också att resan registreras i taxameter.
 • Om du köper en tjänst som inte ska faktureras ska du normalt sett alltid erbjudas kvitto. Om du inte erbjuds kvitto så be om ett, även när du betalar med kort eller på annat kontantlöst sätt.
 • Om du köper en tjänst som ska faktureras, kolla hos Skatteverket att företaget har F-skatt. Om du betalar pengar till ett företag som inte har F-skatt riskerar du att bli ansvarig för arbetsgivaravgifter och skatter.
 • Undersök hos Kronofogdemyndigheten att företaget inte har obetalda skulder.
 • Om du anlitar ett företag för flytt eller varutransport, ta reda på att det har trafiktillstånd.
 • Var nyfiken och ställ frågor till företaget. Säg att det är viktigt för dig att regler följs och att arbetstagarna har bra villkor. Du kan också prata med arbetstagarna och fråga hur de har det.
 • Om du misstänker att företaget bryter mot regler, fundera på om du ska anlita företaget igen.
 • Om du misstänker att arbetstagare utnyttjas så kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan även tipsa den som är utsatt om att hen kan vända sig till kommunens socialtjänst eller socialjour (telefon 112 på kvällar och helger) för frågor om boende och ekonomiskt stöd.

Det här kan du vara uppmärksam på:

 • Finns det hjälpmedel för tunga lyft, exempelvis kärror eller flyttselar?
 • Är  arbetstagarna undvikande när du försöker prata med dem om deras arbetsvillkor?  Blir de hindrade eller avbrutna av någon?
 • Kan arbetstagarna inte svenska eller engelska? Det behöver inte betyda att de är utnyttjade, men kan vara ett tecken på att de är i en utsatt eller sårbar situation.

Läs mer

Be om kvitto, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta företagsinformation, Skatteverkets webbplats, öppnas i nytt fönster

Kronofogdemyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafiktillstånd, Transportstyrelsens webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-08-04