Beskrivning ansökan om tillstånd för minderåriga

Du måste ansöka om tillstånd om du vill anställa en minderårig person under 13 år.

Så här går ansökan till

Du kan skicka ansökan även om ni inte har bestämt vilken eller vilka minderåriga ni ska anställa i produktionen. Vi kan nämligen fatta två typer av beslut:

 • ett specifikt beslut som gäller namngivna minderåriga
 • ett generellt beslut som gäller för ett visst antal minderåriga av en viss ålder.

Du kan ansöka om tillstånd i samma ansökan för flera minderåriga med olika datum om det gäller samma produktion.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i ansökan. Annars kanske du måste komplettera ansökan och ditt tillstånd kan bli försenat.

Ansök om tillstånd för minderåriga

Om ansökan inte innehåller alla uppgifter kommer vi att höra av oss till kontaktpersonen och be om komplettering. Ni har då två veckor på er att komplettera ansökan, men ni kan få mer tid på er om ni begär det. Om vi inte får kompletteringar avvisar vi oftast ansökan.

När ansökan är komplett fattar vi beslut. Vi skickar beslutet via e-post till kontaktpersonen. Om ni inte har angett en e-postadress i ansökan skickar vi beslutet med brev.

 1. Du kan överklaga om du inte får tillstånd
  Du har rätt att överklaga vårt beslut. I beslutsbrevet står hur du ska göra. Skicka överklagan till Arbetsmiljöverket. Beskriv varför du anser att vi bör ändra vårt beslut.

 2. Vi beslutar om vi ska bedöma ansökan igen
  Vi beslutar först om vi ska bedöma ansökan igen. Om vi gör det och beslutar att vi ska ändra vårt första beslut, får du besked, oftast via e-post.

 3. Om vi inte bedömer ansökan igen går överklagan till domstolen
  Vi skickar din överklagan till domstolen, det vill säga förvaltningsrätten.

  Kontakta förvaltningsrätten om du vill följa vad som händer med din överklagan.

Har du frågor?

Kontakta vår svarstjänst på telefon 010-730 90 00.

Behandling av personuppgifter

När du lämnar in en ansökan eller anmälan till Arbetsmiljöverket kommer vi att behandla de personuppgifter som du har angett. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att Arbetsmiljöverket ska kunna handlägga ditt ärende på ett effektivt sätt, vilket bland annat innebär att uppgifterna kommer att diarieföras, behandlas för olika handläggningsåtgärder och slutligen arkiveras. Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandlingen består i att behandlingen är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning.

Mer information finns på sidorna om Arbetsmiljöverkets behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-10-05