Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling

Du som upphandlar kan bidra till att de personer som arbetar med att utföra offentliga kontrakt har bra arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö genom att ställa krav vid upphandling.

Företag ska inte heller kunna konkurreras ut av andra som har dåliga villkor för sina anställda. Därför är det viktigt att ta med arbetsmiljön vid upphandling och vara noggrann vid val av leverantör.

Genom att ställa krav som beställare kan du få:

  • bättre ordning och reda
  • högre kvalitet på varor och tjänster
  • färre driftstörningar – större leveranssäkerhet
  • högre kostnadseffektivitet
  • trivsam och säker arbetsmiljö
  • varaktiga relationer med sunda företag.

I foldern "Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling" finns fem exempel på hur en upphandlande myndighet eller kommun kan skriva i förfrågningsunderlaget.

Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling

Checklista och stöd för upphandling

Det finns flera sätt att använda upphandlingen för att minska risker på arbetsplatser. Du som upphandlar kan till exempel utvärdera anbuden mer utifrån kvalitet än pris för att förbättra arbetsmiljön.

Du kan använda dig av råd och checklistor och av kunskap från skyddsombud, arbetsmarknadens parter, leverantörens anställda, experter och tillsynsmyndigheter. 

Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling, broschyr, pdf, öppnas i nytt fönster

Inköp och upphandling bör beakta ergonomin

Upphandlingsguiden för städtjänster, Prevents webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandling av städtjänster, Upphandlingsmyndighetens webbplats, öppnas i nytt fönster

Förebygg före och under byggande (ADI 709), broschyr

Stastik för olika branscher

Här nedan hittar du statistikunderlag om arbetsolyckor, arbetssjukdomar och allvarliga tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster.

Branschen - Anläggning av väg, motorväg, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen - El, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen – fastighets- relaterade stödtjänster, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen - Godstrafik, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen - Gröna näringen, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen - Restaurangbranschen, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Branschen - Taxi och färdstjänst, statistik, öppnas i nytt fönster

Branschen - VVS, statistik, pdf, öppnas i nytt fönster

Forskning om arbetsmiljö och upphandling

Lägsta prisprincipen när tjänster upphandlas samt bristande hänsyn och kunskap om arbetsmiljörisker resulterar alltför ofta i att arbetstagare far illa på jobbet. Forskarrapporten Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor visar att upphandlande organisationer kan råda bot på problemet.

Gemensamt ansvar när tjänster upphandlas – recept för säkrare arbetsmiljö

Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor – en jämförelse mellan branscher (RAP 2015:13), kunskapssammanställning

Filmer om arbetsmiljö vid upphandling

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2018-01-31