Systematiskt arbetsmiljöarbete - kunskapstest

SAM quiz är borttaget på grund av att den inte uppfyller tillgänglighetslagstiftningen.

Självskattning

Vi hänvisar till vår sida om självskattningsverktyget.

Det här självskattningsverktyget utgår från reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på den egna verksamheten.

Tanken med självskattningsverktyget är att du som arbetsgivare tillsammans med dina medarbetare ska kunna använda det för att få igång en diskussion om ert arbetsmiljöarbete.

Självskattning - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-05-12