Jämställdhet i arbetsmiljön

En bra arbetsmiljö är viktigt för att fler människor ska få möjlighet att kunna arbeta längre och utan risk för ohälsa; det gäller både kvinnor och män. Idag har kvinnor högre sjukfrånvaro än män, medan män råkar ut för fler dödsolyckor.
Kvinna och man pratar med sina kor

Arbetsmiljöverkets uppdrag är att främja ett hälsosamt arbetsliv och att människor inte blir skadade eller sjuka av sitt arbete. Som myndighet ska vi ha ett jämställdhetsperspektiv i allt vårt arbete. Det betyder att vi ska försäkra oss om att både kvinnor och män får sina behov och villkor för en bra arbetsmiljö tillgodosedda. Forskning visar att ökad jämställdhet bidrar till en bättre arbetsmiljö för både kvinnor och män.

En jämställd arbetsmiljö höjer kvaliteten

Det finns föreställningar om kön som får betydelse när arbete organiseras och som får konsekvenser för vilka arbetsmiljörisker som kvinnor och män utsätts för. Det leder till att kvinnor i högre grad blir sjuka av sina arbeten medan män oftare drabbas av olyckor och dödsfall på jobbet. Att ta fram regler och göra inspektioner som synliggör kvinnors och mäns olika arbetsmiljöförutsättningar innebär inte bara att vi som myndighet bidrar till de jämställdhetspolitiska målen. Det är också en fråga om att säkra kvaliteten i vår verksamhet.

Könsuppdelad statistik om arbetsskador och arbetsmiljön

I våra statistikrapporter finns könsuppdelad statistik om kvinnors och mäns arbetsolyckor och arbetssjukdomar. 

Under 2015 ökade antalet anmälningar av arbetssjukdomar för sjätte året i rad. Ökningen var större bland kvinnor (5 procent), än bland män, där nivån i stort sett var oförändrad jämfört med 2014. Anmälda arbetssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män, medan arbetsolyckor med dödlig utgång är vanligare bland män än kvinnor. 

För män är belastningsfaktorer den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar medan organisatoriska eller sociala faktorer är den vanligaste orsaken till kvinnors anmälda arbetssjukdomar. 

År 2015 anmäldes:

  • 33 200 arbetsolyckor med sjukfrånvaro (kvinnor 14 000, män 19 200)
  • 62 000 arbetsolyckor utan sjukfrånvaro (kvinnor 33 900, män 28 100)
  • 12 400 arbetssjukdomar (kvinnor 7 600, män 4 800)
  • 44 arbetsolyckor med dödlig utgång (av de 34 som förvärvsarbetade var 32 män och 2 kvinnor)

Verktyg för att arbeta med ett genusperspektiv 

Genom att ha ett genusperspektiv kan arbetsgivare höja kvaliteten i arbetsmiljöarbetet. Vi har tagit fram verktyg och frågeställningar så att arbetsgivarna kan titta på sin arbetsplats i ett nytt perspektiv. 

I broschyren "Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män?" ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare kan höja kvaliteten i arbetsmiljöarbetet med ett genusperspektiv. Vi har också ställt samman ett trettiotal frågor som kan hjälpa dig att identifiera och bedöma risker och brister i arbetsmiljön för dina anställda som har med föreställningar om kön att göra.

Filmer om kvinnors arbetsmiljö

Sex filmer om kvinnors arbetsmiljö.

Böcker om kvinnors och mäns arbetsmiljö

Den orättvisa hälsan – om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd, Mikael Rostila och Susanna Toivonen (redaktörer), Liber 2012

Perspektiv på kvinnors hälsa i arbetslivet, Hélène Sandmark (redaktör), Studentlitteratur 2011

Att återställa ordningen – könsmönster och förändring i arbetsorganisationer, Lena Abrahamsson, Borea Bokförlag 2009

Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män? (ADI 685), broschyr

Omslagsbild ADI 685 - Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män
I den här foldern ger vi exempel på hur du som arbetsgivare kan förbättra arbetsmiljön om du har ett genusperspektiv. Fler kvinnor än män är nämligen sjukskrivna. Det finns också frågor som kan hjälpa dig att se brister.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2016-09-08