Se upp för de dolda farorna på arbetsplatsen

På många arbetsplatser i Sverige råder ett bedrägligt lugn. Under ytan lurar brister i arbetsmiljön som gör människor sjuka, stressade eller mindre effektiva.

I filmen nedanför visas några av de vanligaste farorna i kontorsmiljöer. Kan du hitta dem, och vet du hur du bäst förhindrar dem?

Undvik farorna genom systematiskt arbetsmiljöarbete

För att hålla din personal frisk och motiverad och för att arbetsplatsen ska slippa onödiga kostnader är det viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Som arbetsgivare är du ansvarig för att arbetsmiljön är säker och att ohälsa och olyckor förebyggs, men har du koll på vad det innebär?

Här kan du lära dig mer om de osynliga farorna i kontorsmiljöer, vad de kan komma att kosta din arbetsplats och hur du undviker dem.

#1. Bristande ergonomi

Bild på en trasig kontorsstol och texten: Fara #1, 2740 kr/dag.

En dålig eller felinställd skrivbordsstol, en rörelse som ständigt upprepas, fel höjd på skrivbordet … Det krävs inte mycket för att kroppen ska ta stryk om det pågår dag efter dag, och konsekvenserna kan bli stora. En sjukskriven medarbetare kostar lågt räknat 2 740 kronor per dag*.

*Beräknat enligt följande: 90 procent av lönen (i vårt exempel 30 000 kronor/månad) + semesterkostnad + sociala avgifter + omkostnader för lokaler, utrustning mm utslaget per arbetsdag (50 procent i påslag).

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mår personalen bättre och kostnaderna kan undvikas. Lär dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du kan förebygga arbetsmiljöproblem vid dator- och bildskärmsarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation

Startpaket för ditt arbetsmiljöarbete

Dator- och bildskärmsarbete

#2. Den fysiska arbetsmiljön

Bild på en man sittandes vid skrivbord och väldigt dålig belysning så han måste böja sig för att kunna läsa dokument. Text: Fara #2, 4500 kr/anställd och månad*

Belysning, luftkvalitet och hög ljudnivå – tre viktiga faktorer för hur vi presterar på jobbet. Dålig belysning kan ge belastningsskador och en undersökning visar att dålig ventilation sänker prestationsförmågan med upp till 15 procent. Det gör att en anställd som tjänar 30 000 kronor per månad bara presterar för 25 500 kronor*.

*Beräknat enligt följande: En anställd har en lön på 30 000 kronor/månad. En prestationssänkning med 15 procent innebär att han/hon bara jobbar för 25 500 kronor så att företaget bara får ut 85 procent av de satsade resurserna. Man får också ett inkomstbortfall på grund av den minskade produktiviteten. 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mår personalen bättre och kostnaderna kan undvikas. Lär dig hur du kan förbättra den fysiska arbetsmiljön och lär dig mer om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på din arbetsplats genom att låta chef och skyddsombud göra en skattning av arbetsplatsen.

Guide för en bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr

Självskattning för ditt arbetsmiljöarbete, webbutbildning, flash, öppnas i nytt fönster

Lokaler och arbetsutrymme

#3. För långa arbetsdagar

Bild på gäspande kvinna vid skrivbord och en klocka som visar tiden 18:43. Text: Fara #3, 2740 kr/dag*

Att känna att arbetstiden inte räcker till och under lång tid förlänga arbetsdagen kan tära på hälsan – även när arbetet är roligt. Det sliter, eftersom det minskar möjligheterna till återhämtning. En sjukskriven medarbetare kostar lågt räknat 2 740 kronor per dag*.

*Beräknat enligt följande: 90 procent av lönen (i vårt exempel 30 000 kronor/månad) + semesterkostnad + sociala avgifter + omkostnader för lokaler, utrustning mm utslaget per arbetsdag (50 procent i påslag).

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mår personalen bättre och kostnaderna kan undvikas. Lär dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur arbetsmängden kan påverka hälsan.

Introduktionsfilm till systematiskt arbetsmiljöarbete, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Startpaket för ditt arbetsmiljöarbete

Psykisk ohälsa, stress, hot och våld

#4. För hög arbetsbelastning - utbrändhet

Bild på en man som håller i en stor trave med pärmar och med en text bredvid som lyder Fara nr 4 388 000 kronor.

Stressrelaterade sjukdomar är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och dessa ökar. Att undvika att personalen går in i väggen är bland det viktigaste du som arbetsgivare kan göra. Inte minst av ekonomiska skäl. En utbränd medarbetare kostar lågt räknat 388 000 kronor*.

*Beräknat enligt följande: Minskad effektivitet och produktionsbortfall två månader innan sjukskrivning: 25 procent av lönen (i vårt exempel 30 000 kronor/månad) + semesterkostnad + sociala avgifter: 22 000 kronor. 2 veckor sjukfrånvaro (sjuklön på 90 procent + semesterkostnad + sociala avgifter): 16 000 kronor. 1,5 månad med förlorad produktion: 150 000 kronor. Kostnader för rekrytering och inskolning av ersättare: 200 000 kronor.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) mår personalen bättre och kostnaderna kan undvikas. Läs mer om hur du kan förebygga stress samt om vilka faktorer som ökar risken för utmattning och depression på våra sidor om stress.

#5. Konflikter

Bild på en kvinna och en man som är i konflikt med varandra.

Konflikter och mobbning utvecklas främst på arbetsplatser där arbetsmiljön är bristfällig. Olösta konflikter som ligger och pyr och som kanske gör att någon upplever sig som trakasserad eller mobbad leder ofta till samarbetssvårigheter, minskad effektivitet och produktivitet, hög sjukfrånvaro samt stor personalomsättning, vilket kostar pengar*.

*Enligt SCB rapporterar 9 procent av arbetskraften (drygt 400 000 personer) att de blivit mobbade på arbetet det senaste året. För ett företag med 30-tal anställda kan de årliga kostnaderna för olösta konflikter uppgå till 300 000 kronor på grund av sjukskrivningar, omplaceringar och att arbetstid går förlorad för att man är upptagen av konflikten.

Källa: Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik, rapport 2014:3 och tidningen Kollega, "Så mycket kostar en konflikt", publicerad 10 juni 2014.

Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöstatistik, rapport 2014:3, pdf, öppnas i nytt fönster

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) blir det lättare att få syn på orsaker till konflikter och mobbning. Lär dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur du som arbetsgivare kan förebygga mobbning.

Introduktionsfilm till systematiskt arbetsmiljöarbete, Youtubes webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobbning

#6. Bristande ledarskap

En bild på ett skrivbord med en skylt som det står chefen på.Ledarskapet är en av de viktigaste faktorerna för välbefinnandet på arbetsplatsen. Ett bristfälligt ledarskap skapar otydlighet och förvirring om roller och ansvar. En chef behöver inte alltid vara på plats fysiskt, men han eller hon måste alltid vara närvarande i sitt ledarskap*. 

*Bristande ledarskap medför bland annat kostnader i form av bristande engagemang hos personalen: I ett företag med 30 anställda, en årslönekostnad på 485 000 kronor per medarbetare och där 40 procent av personalen uppger i medarbetarundersökningen att de inte är fullt engagerade i företagets mål, blir kostnaden för lågt engagemang 2,3 miljoner kronor per år.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) blir personalen mer engagerad och kostnaderna kan undvikas. Lär dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete och hur viktigt bra ledarskap är för friska företag.

Källa: VD-tidningen

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-12-05