• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud

Du som arbetsgivare kan anmäla arbetsskador och allvarliga tillbud direkt på www.anmalarbetsskada.se 

Där fyller du i uppgifterna både till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan och har därmed levt upp till kraven i såväl 3 kap. 3 a § arbetsmiljölagen som i 42 kap. 10 § socialförsäkringsbalken. Anmälan ska göras i samråd med skyddsombudet.

Här förklarar vi begreppen ytterligare

Om du får några problem med att använda funktionen eller behöver hjälp med att fylla i uppgifterna är du välkommen att kontakta oss på: 010 - 730 90 00, dagtid mellan kl. 8.00 och 16.30. Du kan också mejla till oss på adressen:
arbetsmiljoverket@av.se

Anmäler man inte allvarliga tillbud och olyckor kan man bli tvungen att betala böter. Läs mer i 3 kap. 3 a § arbetsmiljölagen.

Du som är arbetsgivare är skyldig att anmäla arbetsskador eller allvarliga tillbud. Det kan du göra här: www.anmalarbetsskada.se

Journummer (efter kontorstid)

Om det blir ett skyddsombudsstopp eller att en allvarligare arbetsolycka med personskada och/eller dödsfall inträffar efter kontorstid, ringer du till journummer 08-737 15 55.

Efter kontorstid menar vi vardagar 16.30 - 08.00 samt lördagar och helgdagar.

Samtalet tas emot av Securitas och vidareförmedlas omgående till Arbetsmiljöverkets jourpersonal.  

Sök statistik

Bild: Omslag Arbetsmilöstatistik
I Arbetsmiljöverkets statistikdatabas kan du skaffa dig en överblick över anmälda arbetsskador i din bransch och i ditt län.

Sök statistik här


Arbetsskador och allvarliga tillbud

Anmäl arbetsskador och allvarliga tillbud här
Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans formulär för anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskada.

anmalarbetsskada.se