Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr


     

 

Sakordsregistret - L

Laboratorieverksamhetinnesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2
Laddningblybatterier, AFS 1988:4
sprängning, AFS 2007:1
Laddningsplats för ackumulatorblybatterier, AFS 1988:4
Lagercisternse Tryckkärl
Lagring / utrymmebyggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
gaser, AFS 1997:7
gasflaskor, AFS 2001:4
Landgånghamnarbete, AFS 2001:9
skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3
Lantbrukanvändning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Larmanvändning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1
arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
gaser, AFS 1997:7
våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2
Laser artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
Laserskärning / svetsningarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9
Lastanvändning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
Lastbärarehamnarbete, AFS 2001:9
Lastfordonbesiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
Lastkaj / bryggaarbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Lastkoppling / säkringanvändning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
Lastningsarbeteberg- och gruvarbete, AFS 2010:1
hamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2013:03
Lastrumhamnarbete, AFS 2001:9
Latrinavloppsanläggningar, AFS 1984:15
Ledning / chefsystematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Ledningsstolpemast- och stolparbete, AFS 2000:6
Ledstångse Skyddsräcke
Ledtruckanvändning av truckar, AFS 2006:5
Leverans-dokumentationtillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, AFS 2005:2
Leverantöranvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
ställningar, AFS 2013:04
Limförbandanvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Limningsarbetehärdplaster, AFS 2005:18
Lina m.m.användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
maskiner, AFS 2008:03
Lina (signal)dykeriarbete, AFS 2010:16
Lingångbesiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
Livräddningsbåt /-utrustninghamnarbete, AFS 2001:9
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Livsmedelslokal, kyldarbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Ljud / ljussignalskyltar och signaler, AFS 2008:13
Ljudnivåbuller, AFS 2005:16
Ljusbomanvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Ljus / ljudsignalskyltar och signaler, AFS 2008:13
Ljusridåse även Beröringsfritt skydd
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Lokalarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
härdplaster, AFS 2005:18
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Lokal, kyldarbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Lossninghamnarbete, AFS 2001:9
minderåriga, AFS 2012:03
Luckorhamnarbete, AFS 2001:9
Luftföroreningasbest, AFS 2006:1
berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
härdplaster, AFS 2005:18
rök- och kemdykning, AFS 2007:7
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Luftkontrollallmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården, AFS 1989:7
anestesigaser, AFS 2001:7
arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
asbest, AFS 2006:1
berg- och gruvarbete, radon, AFS 2010:1
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
härdplaster, AFS 2005:18
kvarts, AFS 1992:16
smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Luftkvalitetarbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Luftprovasbest, AFS 2006:1
Luftridåarbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Lufttemperaturarbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
Luftundersökningse Luftkontroll
Lungfunktion / röntgenasbest, AFS 2006:1 
kvarts, AFS 1992:16
Lustgasanestesigaser, AFS 2001:7
Lyftbelastningsergonomi, AFS 2012:2
Lyftanordningse även Kran
användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar, AFS 2003:6
hamnarbete, AFS 2001:9
Lyftförmågaanvändning av truckar, AFS 2006:5
Lyftredskapanvändning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
Läcksökninggaser, AFS 1997:7
provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8
Lägeskopplareanvändning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Läkarkontroll / undersökning

se även Medicinsk kontroll
artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
asbest, AFS 2006:1
härdplaster, AFS 2005:18 

kvarts, AFS 1992:16
mast- och stolparbete, AFS 2000:6
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
rök- och kemdykning, AFS 2007:7
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1

Läkemedelcytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
Lätt dykarutrustningdykeriarbete, AFS 2010:16
Lösningsmedelhygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19


     

 

Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.
© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]