• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 2012:01 - Användning av motorkedjesågar och röjsågar

AFS

Se PDF

Beställ

Föreskrifterna gäller användning av motorkedjesågar och röjsågar. Enligt föreskrifterna ska arbetsförhållandena undersökas och riskerna bedömas när en motorkedjesåg eller en röjsåg ska användas.

Med utgångspunkt i riskbedömningen ska alla nödvändiga åtgärder vidtas för att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Föreskrifterna innehåller också krav på (bland annat) produkter, användning och på kunskaper.

Rättelseblad sid 6
Rättelseblad sid 21


OBS:

För arbete med motorkedjesåg ska bestämmelserna om utbildning och kompetens i 12 § i de upphävda föreskrifterna (AFS 2000:02) fortsätta gälla fram till den 31 december 2014. Bestämmelserna om kunskaper i 17 § i den nya författningen ska gälla från den 1 januari 2015. Best.nr: AFS 2012:01
Pris: 77 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer