• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Lag och rätt

Grunden i lagstiftningen finns i arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet. 

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta gör vi genom att i vår författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön. 

Föreskrifterna kan till exempel gälla risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. De utarbetas i samarbete med arbetsmarknadens parter. 

Läs mer om Arbetsmiljöverkets föreskriftsarbete

Prenumerera

Prenumerera på AFS mm
Vill du prenumerera på våra föreskrifter?

Prenumerera här

Bilder och illustrationer

Bild: Bilder och illustrationer
Saknas bilder och illustrationer i någon författning, kan du söka efter bilder och illustrationer i originaltexterna (det vill säga AFS i ursprunglig lydelse). 


AFS-pärm

Pärm att samla dina
föreskrifter i. Beställ här