• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Temasida

Mouse-trapper
Arbetsanpassning innebär att förhållandena på arbetsplatsen ska anpassas till arbetstagarnas särskilda villkor för arbetet. Rehabilitering ska hjälpa den som är sjuk att få tillbaka sin arbetsförmåga.

Läs mer