• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Beslut om avvikelser från arbetstidslagen

Arbetsmiljöverket kan besluta om vissa avvikelser från följande lagar:

  • arbetstidslagen (1982:673)
  • lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete (2005:395)
  • lagen om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete (1963:115)
  • lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete (1970:943) - endast bestämmelserna om arbetstid samt natt- och veckovila    

Läs besluten här 


 Arbetsmiljöverket
Tfn: 010 -730 90 00
E-post

Arbetstidslagen, ATL

Arbetstidslagen, ATL
Arbetstidslagen innehåller bestämmelser om arbetstidens förläggning.

Se arbetstidslagen

Beställ Arbetstidslagen

Arbetstidslagen och förordningen med kommentarer i lydelse 1 januari 2015.Beställ eller ladda hem PDF