• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Working in Sweden

Arbetar du tillfälligt i Sverige?

Register för utstationering

Utför ditt företag tjänster i Sverige? Från och med 1 juli 2013 måste utländska arbetsgivare anmäla utstationeringar och anmäla en kontaktperson till ett register när de skickar arbetstagare för att arbeta här.

Sök i utstationeringsregistret
Anmäl utstationering här 

Månadsstatistik från utstationeringsregistret 

Välkommen till Arbetsmiljöverkets sida om utstationering. Den är till för dig som ska arbeta tillfälligt i Sverige.
Här hittar du information om vilka regler, föreskrifter och lagar som gäller vid utstationering. I menyn till vänster har vi listat olika områden som är viktiga för dig och din arbetsgivare.
 
Under rubriken Det här är utstationering finns lagen om utstationering och EU-direktivet.
Under de andra rubrikerna finns information om vilka villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden, som både du som är utposterad och din arbetsgivare måste känna till.

I menyn hittar du också kontaktuppgifter till olika myndigheter som du kan vilja komma i kontakt med. 

Vad är utstationering?

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Om personen skickas till Sverige omfattas han eller hon av vissa bestämmelser i svenska lagar och kollektivavtal under den tid som arbetet pågår.
Läs mer under rubriken Det här är utstationering

Vem omfattas av reglerna?

Lagen om utstationering gäller för alla som kommer till Sverige. Däremot kan reglerna för exempelvis uppehållstillstånd och arbetstillstånd skilja sig åt, beroende på vilket land du kommer ifrån.

Är du svensk medborgare?

Om du är svensk medborgare som ska utstationeras i ett annat land får du söka information om de regler som gäller i det land du ska utposteras till. Du kan kontakta landets ambassad eller söka information på webben. 
Europeiska Kommissionen har listat de flesta EU-länders webbplatser om utpostering. Dessa är också Arbetsmiljöverkets samarbetskontor. 

Vi är kontaktmyndighet

Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor (kontaktmyndighet) i Sverige när det gäller utstationering. Vi informerar om de arbets- och anställningsvillkor som gäller i Sverige. Vi samarbetar också med andra förbindelsekontor i andra länder.
Vill du komma i kontakt med andra förbindelsekontor i Europa? Vänd dig till Europeiska Kommissionen.

Frågor:

Om du har frågor kan du kontakta:
Arbetsmiljöverket: 010 - 730 90 00

Anmälningsskyldighet vid utstationering

Bild på flaggor mot blå himmel

Vi har fått i uppdrag av regeringen att bygga upp och förvalta ett nationellt register över utstationering.

Läs mer om Utstationeringslagen här.

Läs om Förordning om anmälningsskyldighet vid stationering av arbetstagare.Safe at work

Safe at work - byggkampanj på flera språk
Arbetsmiljöverkets webbplats till utländsk arbetskraft som tillfälligt arbetar i Sverige inom restaurang- och byggbranschen, på 12 språk.

Till Safe at work

Posting in other languages

Other Laguages
Information about posting in Sweden from Swedish Work Environment Authority avaliable in other languages.

Click here

Europeiska kommissionen

Arbetsmiljölänkar till europeiska nätverk och samarbeten
Om du är svensk medborgare som ska utstationeras i ett annat land får du söka information om de regler som gäller i det land du ska utposteras till.

Läs mer

Se även:
Utstationering – regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Omslagsbild: H447 Utstationering - regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Under tiden som arbetet pågår ska personen omfattas av vissa bestämmelser i utstationeringslandets lagstiftning eller i kollektivavtal.

I den här boken får du en sammanställning över vilka regler som gäller för arbetstagare som är utstationerade i Sverige. Här beskrivs bland annat vem som räknas som utstationerad, bestämmelser om uppehålls- och arbetstillstånd samt vilka svenska bestämmelser som gäller vid utstationering. Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor för utstationeringsfrågor.Se H447