• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Broschyr - Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Se PDF

Beställ

Den här broschyren beskriver arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Den tar upp hur arbetsgivaren kan sköta sin arbetsmiljöverksamhet på ett bra sätt och vad ansvaret innebär.Best.nr: ADI 379

Broschyrerna är kostnadsfria vid mindre upplagor, vid större upplagor debiteras portokostnaden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Se även:
Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS
Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.  

Se AFS 2001:01

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här