• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
förstoringsglas ligger på ett statistikdiagram

Statistik

Här får du veta mer om Arbetsmiljöverkets statistik

Vi har regeringens uppdrag att samla in och sammanställa statistik om arbetsskador. Vi har ett informationssystem om arbetsskador som bygger på anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Ett komplement till anmälningarna är undersökningar om hur den sysselsatta befolkningen upplever sin arbetsmiljö och de eventuella besvär den medför. Undersökningarna utkommer vartannat år.

Vi redovisar och analyserar statistiska data om:

  • antalet dödsolyckor i arbetet,
  • anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar
  • anställdas ohälsa och upplevda besvär

Denna statistik publiceras i statistikrapporter här.

Du kan också söka efter arbetsolyckor med sjukfrånvaro, arbetssjukdomar, kön ålder, branscher och län i statistikdatabasen. Den innehåller jämförelser fem år bakåt i tiden. 

Kontaktperson: Ann-Charlotte  Althén

Dödsolyckor i arbetet

Dödsoluckor i arbetet
Arbetsolyckor i arbetet med dödlig utgång. Dödsolyckorna redovisas efter antal fall, fördelning efter händelse/orsak, näringsgren och län.

Se diagram och tabeller

Tillsynsstatistik 2008-2014

Verksamhetsstatistik 2003-2007
Här har vi sammanställt statistik över tillsynsinsatser 2008-2014.

Läs mer

Att söka arbetsmiljöstatistik

liten bild på webbstatistikloggan
Med vårt statistikverktyg hittar du dagsfärsk information om arbetskador.

Till statistikverktyget