• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Stick- och skärskador

Personal som vårdar eller tar hand om människor och djur råkar alltför ofta ut för stick- och skärskador. Både människor och djur kan bära på smitta utan att ha några symptom. Därför måste varje stick- och skärskada ses som en allvarlig risk om den orsakats av vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor eller annat eventuellt smittförande material.

 
Många olika smittämnen kan finnas i kroppsvätskor. Vanligast är de som traditionellt räknas som blodburna, till exempel hepatit B, hepatit C och HIV. Men det kan också finnas andra smittämnen som kan smitta via blod och kroppsvätskor även om det är mera ovanligt. Hos djuren kan det finnas andra smittämnen som också kan innebära risk för smittöverföring.

Åtgärder

Vassa föremål (kanyler, skalpeller mm) som använts på människor och djur måste alltid hanteras som om de är smittförande.  Det innebär att man ska hantera dem på ett säkert sätt och genast lägga dem i en behållare avsedd för stickande/skärande avfall. Behållaren ska vara av sådan kvalitet att de vassa föremålen inte kan tränga igenom väggen. Den ska vara märkt med orden stickande/skärande och i vissa fall med skylten för smittrisk. När man använt en kanyl är det förbjudet att sätta tillbaka skyddshylsan efteråt.  Man ska också använda de tekniska hjälpmedel som behövs för att undvika smitta. Vassa föremål ska vara försedda med en säkerhetsfunktion som sitter ihop med det vassa föremålet. Efter användning ska säkerhetsfunktionen aktiveras så att man inte kan sticka eller skära sig på den vassa änden. Ett annat exempel på tekniska hjälpmedel är avfallsburkar med avdragare för kanyler.

Om någon ändå råkar ut för en stick- eller skärskada måste det gå snabbt att få fram instruktioner för vart man ska vända sig för att få hjälp. De måste därför finnas nedskrivna och vara lätta att hitta. I första hand behöver det göras en bedömning av hur stor risk det är för att smitta ska föras över till den som råkat ut för skadan. Nästa steg är att avgöra om det behöver sättas in en behandling för att förebygga att skadan resulterar i en infektion. En sådan behandling behöver sättas in mycket tidigt efter att någon blivit skadad för att ha tillräcklig effekt. Många som drabbats av en stick-eller skärskada känner oro och obehag över det inträffade och har rätt till psykologiskt stöd.

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Temasida: Mikrobiologiska arbetsmiljörisker
Föreskrifterna (AFS 2005:1) innehåller regler som gäller för alla verksamheter där det kan finnas mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Läs mer mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Blodburen smitta

Här har vi samlat information om blodburen smitta.

Läs mer

God hygienisk arbetsmiljöpraxis

Här har vi samlat information om god hygienisk arbetsmiljöpraxis.

Läs mer

Personlig skyddsutrustning och desinfektion

Här har vi samlat information om personlig skyddsutrustning.

Läs mer

Rapportering av skador

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Här har vi samlat information om hur du rapporterar oönskade händelser och ohälsa.

Läs mer

Skylt för smittrisk

Här finns en skylt för smittrisk som går att att skriva ut.

Se skylt för smittrisk