• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Skyddsombud

Skyddsombud/ arbetsmiljöombud

I Sverige har du som är skyddsombud en unik ställning. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, är det ett uttalat krav att det organiserade arbetsmiljöarbetet ska bedrivas tillsammans med arbetstagarna och deras representanter. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet.

Skyddsombuden har i arbetsmiljölagen försäkrats om en rad befogenheter. Skyddsombudet har bland annat befogenheter att:

  • ta del av handlingar som rör förhållanden i arbetsmiljön 
  • få utbildning
  • få delta vid planering av nya lokaler samt vid ändring av lokaler.

Även de som studerar har i viss omfattning möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Arbetstidslagen ger också skyddsombuden vissa befogenheter.

Läs mer om

Skyddsombudets rätt att kräva åtgärder

Det är till arbetsgivaren du som skyddsombud ska vända dig med krav på åtgärder för en tillfredsställande arbetsmiljö. Läs mer om hur du gör detta på vår sida om 6 6:a-anmälan

Om du anser att arbetsgivaren inte följer arbetstidslagens bestämmelser om mertid, extra övertid och nödfallsövertid kan du också ställa krav på åtgärder. Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till oss på Arbetsmiljöverket – se närmsta region. Detta gör du via en så kallad 19:a-anmälan. Om arbetstidslagens regler ersatts av kollektivavtal så är det parterna som ska bevaka att avtalet följs. (AML, 6 kap 6 a § och ATL, 19 a §)

Vid omedelbar eller allvarliga fara för arbetstagares liv kan du bestämma att arbetet ska avbrytas (ett så kallat skyddsombudsstopp) i avvaktan på att vi ska ta ställning i frågan. (AML, 6 kap. 7 §) Detta gäller inte studerandeskyddsombud.

Val av skyddsombud

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Om det inte finns något kollektivavtal kan arbetstagarna själva välja skyddsombud och meddela arbetsgivaren skyddsombudets namn, adress, skyddsområde och för vilken tid uppdraget gäller (arbetsmiljöförordningen, 10 §). Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen. 
tom

Snabbguide - arbetsmiljö

Bild: Arbetsmiljöproblem? - Se vår snabbguide
Arbetsmiljöproblem?
Gör så här!


Se vår snabbguide

Föreläggande eller förbud

Skyddsombuds begäran om föreläggande eller förbud: 

6 6:a-anmälan, enligt arbetsmiljölagen
Läs mer om 6 6:a och ladda ner blanketten

19:a-anmälan, enligt arbetstidslagen
Läs mer om 19:a-anmälan och ladda ner blankettenFrågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor & svar om skyddsombud.

Klicka här

Se även:
Skyddsombud

Omslagsbild: Broschyr, ADI 314 - Skyddsombud

Den här broschyren handlar om skyddsombudet och den roll som han eller hon har. Skyddsombuden är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. För att skapa en god arbetsmiljö är det viktigt att arbetsgivaren och de anställda samverkar.Se ADI 314