• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 2007:07 - Rök- och kemdykning

AFS

Se PDF

Beställ

De främsta skillnaderna jämfört med tidigare regler är preciserade krav på riskbedömning, minskade detaljkrav (mer funktionskrav) och lättnader i de statiska kraven på organisation vid framför allt kemdykning. AV öppnar också upp för interaktivt lärande, dvs. vi skapar möjlighet för datorbaserad utbildning och inlärning som alternativ till den traditionella katederutbildningen. Ammande får också ett bättre skydd i de nya föreskrifterna, nu görs ingen skillnad mellan gravida och ammande arbetstagare. En annan viktig del i regelverket är de allmänna råden. Dessa har utvecklats avsevärt i de nya föreskrifterna.PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2007:07 (i ursprunglig lydelse)
AFS 2014:14 (ändringsföreskrift)Best.nr: AFS 2007:07
Pris: 91 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer