• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 2009:02 - Arbetsplatsens utformning

AFS

Se PDF

Beställ

Krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning, utrymning med mera.

Reglerna om byggherrens ansvar och projektörens ansvar då det gäller projektering har utgått. Dessa finns numera i  arbetsmiljölagen, AML kapitel 3, 7 §.PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 2009:02 (ursprunglig lydelse)
AFS 2013:03 (ändringsföreskrift)


Best.nr: AFS 2009:02
Pris: 245 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

Temasida

Sektorsansvar inom handikappolitiken
Arbetsplatsens utformning
Du kan läsa mer om arbetsplatsens utformning på vår temasida.


Läs mer

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här