• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen


     

 

Sakordsregistret - H

Halka / halkrisk arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
Hamnarbete hamnarbete, AFS 2001:9
Hand- armvibration vibrationer, AFS 2005:15
Handcirkelsåg användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
maskiner, AFS 2008:03
Handel   arbete vid bildskärm, AFS 1998:5
arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
belastningsergonomi, AFS 2012:2
buller, AFS 2005:16
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2
Handhållen maskin se Maskin
Handikappanpassning arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1
Handledare se Skyddsräcke
Handlingsplan / program systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
Handsignalering skyltar och signaler, AFS 2008:13
Handskar se även Skyddshandskar
användning av personlig akyddsutrustning, AFS 2001:3
arbete med försöksdjur, AFS 1990:11 
frisörarbete, AFS 1985:18
rök- och kemdykning, AFS 2007:7
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Handsprutning bekämpningsmedel, AFS 1998:6
Hantering / skyddsinformation

se även Instruktion
asbest, AFS 2006:1
cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
hygieniska gränsvärden, AFS 2005:17
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4 
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
sprängarbete, AFS 2007:1
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1

Havandeskap se Gravid
Helkroppsvibration vibrationer, AFS 2005:15
Helskyddsdräkt användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
rök- och kemdykning, AFS 2007:7
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Hemtjänst omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Hetarbetstillstånd smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9
Hett arbete arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
arbete i stark värme, AFS 1997:2
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Hiss användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
ställningar, AFS 2013:04
Hissman hamnarbete, AFS 2001:9
HIV-testning

mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, AFS 2005:1
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1

Hjul / arbete arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Hjälm se även Skyddshjälm
användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Hjälmdykning dykningsarbete, AFS 2010:16
Hot och våld ensamarbete, AFS 1982:3
hot och våld i arbetsmiljön, AFS 1993:2
omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Hudcancer   artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
Hudskada / kontakt artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
frisörarbete, AFS 1985:18
första hjälpen och krisstöd, AFS 1999:7
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Hudupptag hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
Huvudskydd se Skyddshjälm
Hybridblandning arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3
Hydraulisk press användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Hydraulsystem / drift användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Hydrofor för förbruknings-vatten se Tryckkärl
Hygien allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården, AFS 1989:7
arbete med försöksdjur, AFS 1990:11
asbest, AFS 2006:1
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
frisörarbete, AFS 1985:18
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2000:5
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
omvårdnadsarbete i enskilt hem, AFS 1990:18
Hygieniskt gränsvärde hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
Hytt se även Förarhytt
användning av traktorer, AFS 2004:6
arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Håltagning byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Hålldon se även Dödmansgrepp
användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
maskiner, AFS 2008:03
Hållfasthet användning av arbetsutrustning, AFS 2006:4
enkla tryckkärl, AFS 1993:41
ställningar, AFS 2013:04 
tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Hälsokontroll / undersökning asbest, AFS 2006:1
hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget, AFS 2005:20
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
Hälsorisk anestesigaser, AFS 2001:7
artificiell optisk strålning, AFS 2009:7
asbest, AFS 2006:1
bekämpningsmedel, AFS 1998:6
cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Hälso / sjukvård cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
Härdplast medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Häst arbete med djur, AFS 2008:17
Högfrekvent högfrekventa elektromagnetiskt fält, AFS 1987:2
Höghastighetspistol bultpistol, AFS 1984:2
Högtryckssprutning arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
arbeten med högtrycksstråle, AFS 1994:54
Höjd stegar och arbetsbockar, AFS 2004:3
Höjdarbete mast- och stolparbete, AFS 2000:6
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
Hörsel / undersökning buller, AFS 2005:16
Hörselskydd användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7