• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
 

Aktuellt
»Kalendarium
»125 år
»Nyhetsbevakaren
»Anmälda arbetsolyckor
»Olycksutredningar
»Kunskapssammanställningar
»In- och uthyrning av arbetskraft
»Kvinnors arbetsmiljö
»EU-veckan 2014-2015
»Live

Arbetsmiljöarbete

Blanketter
»Kontakt

Checklistor

Interaktiva utbildningar

Inspektion
»Aktuella inspektioner
»Så går en inspektion till
»Vite/straff
»Sanktionsavgift
»Överklagande av våra beslut
»Exempel på inspektioner
»Hur görs urvalet?
»Våra regioner

Lag och rätt
»Föreskrifter (AFS)
»Föreskriftsarbete
»Sakordsregister
»Branschanpassade regelpaket
»Prenumerera på AFS
»Arbetsmiljölagen
»Arbetstidslagen
»Lag om husligt arbete

Om oss
»Instruktion/Förordning
»Uppdrag
»Verksamhet 2015
»Regleringsbrev
»EU-arbete
»Organisation
»Regioner
      »Region Nord
      »Region Väst
      »Region Mitt
      »Region Öst
      »Region Syd
»Lediga jobb
»Remisser
ȁrsredovisningar
»Kontakta oss
»Ansvar för funktionshinder

Pressrum
»Nyhetsbevakaren
»Presskontakter
»Arkiverat
»Bilder/Logotyp
»Prenumerera
»Remisser

Publikationer
»Böcker
»Broschyrer
»Presentationer
»Rapporter
»Nytt och aktuellt
»Nyhetsbrev
»Föreskrifter (AFS)
»Branschanpassade regelpaket
»Skyltar

Statistik
»Arbetsmiljöverkets officiella statistik
»Aktuell statistik
      »Korta arbetsskadefakta

Temasidor
»Arbetsanpassning
»Arbeta på restaurang
»Arbetsplatsens utformning
»Buller
»Bygg
»Datorarbete
»Detaljhandel
»Elektromagnetiska fält
»Ergonomi
»GMM
»Graviditet
»Hot och våld
»Hudexponering
»Hushållsarbete
»Hygieniska gränsvärden
»Hälso- och sjukvård
»Isocyanater
»Kemitillstånd
»Kontor
»Laser
»Maskiner
»Marknadskontroll och CE-märkning
»Medicinska kontroller
»Mikrobiologiska arbetsmiljörisker
»Mobbning
»Omsorg och sociala tjänster
»Stormfälld skog
»Skola
»Skogsbruk
      »Huvudsakliga risker
      »Ansvar
      »Förebyggande

Exempel
      »Statistik
      »Frågor och svar
      »Inspektion
      »Fördjupning
»Steganvändning
»Stendamm
»Stress
»Städning
»Temperatur och klimat
»Tillgänglighet
»Transport
»Trycksatta anordningar
»Utstationering av arbetstagare
»Ventilation
»Vibrationer
»Vindkraftverk
»Vägledning - Kemiska arbetsmiljörisker
»Växtskyddsmedel
»Bygg och anläggning
»Jordbruk_gammal
»Säkerhetskultur
»Sjuka hus_gammal
»Skogen
      »Stormfälld skog
»Tillstånd och anmälan för kemiska ämnen

Arbetsmiljökunskap

Upphandlad verksamhet och arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöriksdagen

Arkiv
»Arkiverade domar
»Styrelsens ärenden
»Arkiverade upphävda AFS
»Arkiverade beslutade AFS
»Arkiverad statistik
      »Arkiv korta arbetsskadefakta
»NEG

Diarieförda ärenden

För dig som är...

Frågor och svar

Hjälp
»Teckenspråk
»Translate
»Om webbplatsen
»Webbkarta
»Anpassa sidan
»Ansvar
»Lättläst

Länkar

Självbetjäning

Skyddsombud
»Skyddsombudsregister

Se även sakordsregistret

Sakordsregistret hänvisar till de föreskrifter som gäller på arbetsmiljöområdet. Här finns omkring 1200 ord likt ett index i bokstavsordning.Till sakordsregistret

Svårt att hitta?

Sitemap
Ta vår webbkarta till hjälp för att hitta det du söker.

Till webbkartan


Eller A till Ö