• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

AFS 1999:08 - Användning av pressar och gradsaxar

AFS

Se PDF

Beställ

Föreskriften är en sammanställning av gällande regler och är ett komplement till de EU-baserade föreskrifterna Användning av arbetsutrustning, AFS 1998:4. Därigenom förtydligas samspelet mellan de rent svenska reglerna och de EU-baserade föreskrifterna.PDF-filen innehåller föreskriften i fulltext, d.v.s. den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskriften kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut.

AFS 1999:08 (i ursprunglig lydelse)
AFS 2000:34 (ändringsföreskrift)
AFS 2008:10 (ändringsföreskrift)


Best.nr: AFS 1999:08
Pris: 140 kr.
Rabattstege:
10-49 ex 10 %
50-99 ex 20 %
100-249 ex 30 %
250-499 ex 40 %
500 eller fler 50 %

Moms och porto tillkommer

PDF-filer

Ladda ner Acrobat reader
Många av våra nedladdningsbara filer är i PDF-format. För att kunna ta del av dessa måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Senaste versionen här