• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Arbetsmiljöverkets temasidor

Teman

Här hittar du fördjupad information om olika ämnesområden, branscher och yrkesgrupper. Det är texter om arbetsmiljöproblem, arbetssjukdomar och specifika ämnen. Det finns även konkret information om risker som kan uppstå på arbetsställen och hjälp till företag om lämpliga åtgärder. Samtliga sidor innehåller länk­samlingar till den som vill veta mer. [länk till hela listan]


Branscher

Ämnesområden

Samtliga temasidor

Temasida

Temasida: Byggen
Bygg och anläggningsarbete
Till byggverksamhet räknas byggande, ombyggnad och reparationer av hus och anläggningar, till exempel vägar med alla tillhörande arbeten. Branschen har cirka 230 000 sysselsatta i allt från mycket stora till små företag.


Läs mer

Temasida

Bild: Temasida Hälso och sjukvård. Kvinna lägger om bandage.
Hälso och sjukvård
Inom hälso- och sjukvård arbetar drygt 300 000 personer. Många olika yrkeskategorier arbetar för att förebygga och behandla sjukdomar och skador.


Läs mer

Läs mer

Startpaket SAM
- ett hjälpmedel för arbetsgivaren att komma igång, strukturera och organisera arbetsmiljöarbetet.


Guide, exempel och mallar