• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Branschanpassade regelpaket

Regelpaket

Vi har tagit fram ett Grundpaket som alla arbetsgivare bör ha. Grundpaketet kan sedan kompletteras med bransch­­paket. I bransch­paketen har vi samlat ihop de mest relevanta reglerna för branschen. Vi ger dessutom information om ytterligare föreskrifter som kan beröra den lokala arbetsplatsen.

Grundpaket innehåller arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, samt arbetsmiljöansvar och straffansvar och 16 föreskrifter. 690 kr.Best.nr Titel Pris Länk
NRPBARNOM Barnomsorgspaket 430 kr. Beställ
NRPBENSIN Bensinstationspaket 470 kr. Beställ
NRPBILIND Bil- och industrilackering 550 kr. Beställ
NRPBUSS Busspaket 390 kr. Beställ
NRPBYGG-GR Byggpaket - grund 420 kr. Beställ
NRPBYGG-UT Byggpaket - utökat 470 kr. Beställ
NRPBAT Båtbranschpaket 665 kr. Beställ
NRPDETH Detaljhandelspaket 470 kr. Beställ
NRPELDIST Eldistribution 570 kr. Beställ
NRPELINST Elinstallationspaket 450 kr. Beställ
NRPFAST Fastighetspaket 430 kr. Beställ
NRPGOLF Golfpaket 500 kr. Beställ
NRPGOLV Golvläggarepaket 470 kr. Beställ
NRPGRAF Grafikerpaket 370 kr. Beställ
NRPGRUND Grundpaket 690 kr. Beställ
NRPHAMN Hamnpaket 470 kr. Beställ
NRPIDROTT Idrottsplatspaket 490 kr. Beställ
NRPJORD Jordbrukspaket 400 kr. Beställ
NRPKASSA Kassaarbete - Affär - Bank - Post 400 kr. Beställ
NRPKRIM Kriminalvårdspaket 450 kr. Beställ
NRPLAGER Lager- och distributionspaket 470 kr. Beställ
NRPLIVS Livsmedelsindustripaket 510 kr. Beställ
NRPLOKALV Lokalvårdspaket 490 kr. Beställ
NRPMOTOR Motorbranschpaket 470 kr. Beställ
NRPPARK Park- och kyrkogårdspaket 490 kr. Beställ
NRPPERS Personlig assistanspaket 600 kr. Beställ
NRPPLAT Plåtslageripaket 510 kr. Beställ
NRPPOLIS Polispaket 370 kr. Beställ
NRPRESTU Restaurangpaket 420 kr. Beställ
NRPRADD Räddningstjänstpaket 530 kr. Beställ
NRPSAN Saneringspaket 550 kr. Beställ
NRPSJO Sjöfartspaket 1 840 kr. Beställ
NRPSJO2 Sjöfartspaket 2 820 kr. Beställ
NRPSKOG Skogsarbete 360 kr. Beställ
NRPSKOL Skolpaket 640 kr. Beställ
NRPSOT Sotarepaket 490 kr. Beställ
NRPSTEN Stenindustripaket 510 kr. Beställ
NRPSAGV Sågverkspaket 430 kr. Beställ
NRPTANDV Tandvårdspaket 570 kr. Beställ
NRPTAXI Taxipaket 390 kr. Beställ
NRPTRAIN Träindustripaket 500 kr. Beställ
NRPVERKS Verkstadspaket 490 kr. Beställ
NRPVVS VVS- och Industrirörspaket 570 kr. Beställ
NRPVARD-SJ Vårdpaket - sjukvård och omsorg 600 kr. Beställ
NRPVARD-TE Vårdpaket - Teknik 490 kr. Beställ
NRPVARDE Värdetransporter 480 kr. Beställ
NRPVARME Värme och energipaket 620 kr. Beställ
NRPAKERI Åkeripaket 490 kr. Beställ
NRPKOMP Komplett uppsättning 3150 kr. Beställ