• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

Hur går en inspektion till?

InspektionVanligen anmäls besöket i förväg genom telefonsamtal eller brev. Inspektören har dock enligt lagstiftningen även rätt att komma oanmäld. Vid besöket kan en eller flera inspektörer närvara. Inspektionen omfattar till största delen kontroll. Tillvägagångssättet kan dock skifta, beroende på bransch, organisationens storlek och andra omständigheter. 

Skyddsombudet eller en personalföreträdare deltar normalt vid inspektionen. I anslutning till inspektionen redogör inspektören muntligt för hur han eller hon uppfattat arbetsmiljön och de eventuella brister som observerats. Om han eller hon hittat några brister, så kommer dessa senare att beskrivas skriftligt i ett inspektionsmeddelande.

Kontaktperson: Arbetsmiljoverket 

Se även:
Förberedelse inför inspektionen!

Informationsblad - Förberedelse inför inspektionen!
Så går en inspektion till. Vi anmäler oftast våra inspektioner i förväg genom telefonsamtal eller brev.
Vid inspektionen kan en eller flera inspektörer vara med. Deras arbete är att
kontrollera hur arbetsgivaren arbetar med arbetsmiljöfrågorna.


Se ADI 676